Aktuality

ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE

23.08.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové a zájemci, rádi bychom Vám připomněli, že

 

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci společně s

Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR a InternetPoradnou.cz v Olomouci

 

 

navazuje na loňskou odbornou konferenci „Sociální práce z pohledu lidí se zdravotním postižením“ a zve Vás na její II. ročník s názvem

 

„ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE“

 

Konference bude tematicky zaměřena zejména na neformální péči, poradenství, rodinnou politiku

a dobrovolnictví.

 

Nad konferenci převzal záštitu děkan CMTF UP prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

 

Konference se koná:

 

v pátek 20. října 2017 od 9.00 h. do 15.00 h.

v AULE CMTF UP, Univerzitní ul. 22 v Olomouci.

 

Rádi bychom, aby se konference stala místem setkávání a sdílení oborové teorie a praxe, resp. prostorem pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností mezi akademiky, praktiky a studenty, tedy mezi všemi, kteří se sociální práci a službám věnují. Proto bude součástí konference i prezentace bakalářských a diplomových prací, v oborové souvislosti orientovaných na zdravotní postižení, osoby s postižením a jejich blízké.

 

Účast na konferenci je bezplatná

 

Informace: e-mailem s předmětem: „konference ZPKSP“ na adresu: libor.novosad@seznam.cz

Přihlášení: Vyplněním on-line přihlášky zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6IPiWHL36KQWwVw8GaP7kMtX67mZ7t8B0zGcw775WkBypog/viewform?c=0&w=1  průběžně, nejpozději však do 20. 9. 2017.

 

 

Těšíme se na Vaši aktivní účast i na přátelské a profesně podnětné setkání s Vámi!

 

 Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.                                   PhDr. et Mgr. Libor Novosád, PhD.

             vedoucí KKS CMTF UPOL                                             za organizační tým KKS CMTF UPOL

Program konference

je průběžně utvářen a jeho finální struktura bude známa cca v polovině září.

Již nyní však můžeme předeslat, že v rámci letošního tematického směřování konference mj. vystoupí s klíčovými příspěvky na téma:

Ø  Doc. Mgr. Lenka Krhutová, PhD.

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

– NEFORMÁLNÍ PÉČE V KONTEXTU ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ

Ø  Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

– DOBROVOLNICTVÍ A SOCIÁLNÍ KAPITÁL V OBOROVÝCH SOUVISLOSTECH

Ø  PhDr. et Mgr. Libor Novosád, PhD.

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

– VÝZNAM PORADENSKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE V PODPOŘE LIDÍ S POSTIŽENÍM A PEČUJÍCÍCH

Ø  PhDr. Ivana Knausová, PhD.

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

– (PRO)RODINNÁ POLITIKA VE VZTAHU KE ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ A NEFORMÁLNÍ PÉČI

 
Zpět
Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.