Aktuality

Volné pracovní místo Jihoměstská sociální a.s. - VEDOUCÍ DOMOVA SENIORŮ A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY JANOUCHOVA

20.02.2018

Jihoměstská sociální a.s.

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Domova seniorů a odlehčovací služby Janouchova.

 

Požadujeme:

-   Vzdělání VŠ a 3 roky praxe nebo SŠ a 10 let praxe v oblasti sociální nebo zdravotnické.

-   Zkušenosti s vedením sociálního zařízení min 3 roky.

-   Manažerské zkušenosti v sociální službě.

-   Komunikační dovednosti při práci s podřízenými i klienty a veřejností.

-   Základní znalosti z pracovně právní oblasti, znalost zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

-   Schopnost empatie a sociálního cítění.

 

Výhodou:

-   Zkušenosti se zdravotní oblastí, zkušenosti s programem Cygnus 2.

-   Znalost výkaznictví pro MPSV, znalost vykazování péče zdravotním pojišťovnám, znalost problematiky dobrovolnictví

 

Nabízíme:

-   Pracoviště v klidné části Prahy - Jižní Město. Samostatnou práci ve stabilizovaném pracovním kolektivu. Přiměřené platové ohodnocení. Možnost získání od městské části Praha 11 bytu v obecním zájmu

 

Náležitosti přihlášky jsou:

- jméno, příjmení, titul

- místo trvalého pobytu

- kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu)

- telefonní a e-mailový kontakt

- datum a podpis

 

K přihlášce je třeba připojit

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních

  zaměstnáních a odborných znalostech

- motivační dopis (motivace k výkonu funkce vedoucího DS a OC)

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 09. 03. 2018 na adresu:

 

Jihoměstská sociální a.s.

Personální oddělení

Šalounova 2025/7
149 00 Praha 4

 

Obálku označit slovy: „výběrové řízení - vedoucí DS a OC“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Zpět
Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.