Aktuality

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DZR Jedlí

05.06.2018
Domov Štíty – Jedlí, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku DZR Jedlí.
 
Charakteristika vykonávané práce:
1. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu. (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, Katalog prací 2.19.13 – Všeobecná sestra, 10. platová třída).
2. Poskytování ošetřovatelské péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti. (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, Katalog prací 2.19.13 – Všeobecná sestra, 11. platová třída).
Termín nástupu k 1.7.2018 nebo dle dohody, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
Požadavky:
- minimální dosažené vzdělání – střední, ukončené maturitou, zaměření všeobecná sestra
- praxe 5 let v provozu (zdravotní či sociální služby)
- znalost platné legislativy zákona 108/2006Sb.
- způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území ČR v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních
- praxe ve vedení týmu výhodou
- znalost problematiky cílové skupiny výhodou – sociální služba domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou demencí
- výborné komunikační a organizační schopnosti, samostatnost při rozhodování, přirozená autorita, zodpovědnost, odolnost vůči stresu, flexibilita, schopnost kompetentního řešení
- ŘP skupiny B a praxe v řízení vozidla
- vykazování výkonů v sociálních službách pro zdravotní pojišťovny
- uživatelská znalost PC
- zdravotní způsobilost
- občanská a morální bezúhonnost
 
Náležitosti:
- přihláška k výběrovému řízení - Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.domovstityjedli.cz, záložka výběrové řízení.
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém uchazeč uvede přehled odborné praxe
- kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců
- souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení
 
Přihlášky v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na pozici vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku DZR Jedlí“ doručte na adresu
Domov Štíty-Jedlí, p.o.
Na Pilníku 222
789 91 Štíty
nebo předejte osobně v kanceláři vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku Štíty, Domova pro seniory Štíty, p.o., nejpozději do 25. 6. 2018 do 12:00 hodin kontaktní pracovník – Zdeňka Bilyiová, 583 455 661, zdenka.bilyiova@domovstityjedli.cz.
 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované místo.
 
Organizace si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, popř. výběrové řízení zrušit nebo opakovat.
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které proběhne v určeném termínu.
 
Ve Štítech 4. 6. 2018
Helena Holinková
Zástupce ředitelky Domova Štíty-Jedlí, p.o.
Zpět
Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.