Členství

Soubory ke stažení

Přihláška nového člena APSS ČR

Přihláška nového člena APSS ČR - přidružené členství

Členské poplatky pro rok 2020

Členské poplatky pro rok 2020 - shrnutí

Ceník účastnických poplatků na konferencích pro r. 2020

Být členem se vyplatí - úspory v roce 2009!

Být členem se vyplatí – úspory v roce 2010!

Být členem se vyplatí - úspory v roce 2011!

Být členem se vyplatí - úspory v roce 2012!

Být členem se vyplatí - úspory v roce 2013!

Být členem se vyplatí - úspory v roce 2014!

Být členem se vyplatí - úspory v roce 2015!

Být členem se vyplatí - úspory v roce 2017!

Být členem se vyplatí - úspory v roce 2018!

Být členem se vyplatí - úspory v roce 2019!

Být členem se vyplatí - úspory v roce 2020!

Informační brožura APSS ČR


 

15 důvodů, proč se stát členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

1.     Možnost přistoupení ke Kolektivní hromadné licenční smlouvě o veřejném provozování hudebních děl s OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním. Více informací naleznete na webových stránkách Asociace v menu Nabízíme, nebo přímo zde: http://www.apsscr.cz/cz/nabizime/osa. Sleva 90 % při využívání rozhlasových a televizních přijímačů umístěných ve společných zařízeních sociálních služeb.

2.     Bezplatný informační servis. Na intranetu APSS ČR poskytujeme stanoviska, prohlášení a důležité informace z MPSV, MZ, MŽP, VZP, MF, od auditorů a daňových poradců a mnoho dalších dokumentů. Členové dále dostávají pravidelný informační servis prostřednictvím e-mailu.

3.     Předplatné jednoho výtisku každého čísla časopisu Sociální služby je součástí členského poplatku. Cena ročního předplatného činí 230 Kč (23 Kč za jeden výtisk, tj. pouze náklady na tisk). Každý další výtisk do stanovené kvóty dle typu členství je za roční předplatné pouze 10 Kč (1 Kč za jeden výtisk). Více na www.socialnisluzby.eu.

4.     APSS ČR vydala odborný časopis Listy sociální práce nejen pro sociální pracovníky. Roční předplatné činí 199 Kč (jedná se o čtvrtletník). Více informace na www.listysp.cz.

5.     Možnost slev na semináře, školení a kurzy Institutu vzdělávání APSS ČR.

6.     Asociace pořádá ročně 8 – 10 odborných konferencí na téma jako: Jednání se zájemce o službu v terénních sociálních službách, Stravování a provoz v zařízeních sociálních služeb, Konference terénních, ambulantních, adiktologických služeb, Konference Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách; sleva pro členské organizace na účastnickém poplatku činí až 90 %.

7.     Další slevy mohou členské organizace čerpat na odbornou literaturu z oblasti sociálních služeb (10 %) a další.

8.     V rámci Asociace funguje celkem 6 odborných sekcí, které se schází několikrát ročně.

9.     Mimo to probíhají 2x až 4x ročně regionální, krajská setkání.

10.   Asociace pořádá Týden sociálních služeb ČR (www.tyden-socialnich-sluzeb.cz), v jehož rámci probíhá Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb. Členské organizace mohou uplatnit 47% slevu na účastnickém poplatku.

11.   Asociace podporuje regionální vzdělávací akce (kurzy a semináře) a podporuje kulturní, společenské a sportovní akce pro uživatele sociálních služeb. Každoročně je pro tyto účely vyčleněna částka 400.000 Kč.

12.   Zodpovězení vašich dotazů formou příslušného modulu v Intranetu.

13.   Možnost připomínkování důležitých předpisů a právních norem. Všichni členové mají právo připomínkovat všechny zákony, vyhlášky a jiné předpisy týkající se přímo či nepřímo sociálních služeb.

14.   Asociace je členem EDE (Evropská asociace poskytovatelů dlouhodobé péče), FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci), European Social Network – ESN (Evropská sociální síť) a The European Association of Homes and Services for the Ageing EAHSA (evropská integrální platforma poskytovatelů bydlení, služeb a péče o stárnoucí sektor).

15.   Asociace nabízí celou řadu dalších služeb, prodej knih, Značku kvality v sociálních službách, model E-Qalin, možnost participace v národních či mezinárodních projektech a řadu dalších možností. 

 

 

 

Bližší informace vám poskytne:

Ing. Gabriela Chvalová

E-mail:
tajemnice@apsscr.cz
Telefon:
+420 381 213 332
Mobil:
+420 734 153 526 

 

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.