Kreditní body

Asociace poskytovatelů sociální služeb ČR uděluje souhlasná stanoviska pro školicí akce, semináře a konference

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v roce 2010 založila Profesní svaz zdravotnických pracovníků v sociálních službách, jehož účelem je podpora a rozvoj jednotlivých odborností této profese, poskytování informací členům a výměna informací mezi nimi navzájem, poskytování vzdělávacích aktivit a vytváření platformy pro odborné diskuze včetně vydávaní či distribuce odborných stanovisek a periodik ve vztahu k příslušnému oboru. Nyní svaz registruje 234 členů.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s., (dále jen APSS ČR) je oprávněna vydávat souhlasná stanoviska profesního sdružení se zařazením příslušné akce do kreditního systému v souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. APSS ČR je zapsána do seznamu profesních sdružení vedených na odboru vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví.

 

Soubory ke stažení

Letáček

Termíny vyřízení žádostí a výše administrativních poplatků

Pro členy APSS ČR bude žádost vyřízena do týdne a zpoplatněna částkou 150 Kč
Expresní podání pro členy APSS ČR bude vyřízeno do 48 hodin od doručení žádosti do kanceláře APSS ČR a zpoplatněno částkou 300 Kč
Pro nečleny APSS ČR bude žádost vyřízena do týdne a zpoplatněna částkou 250 Kč
Expresní podání pro nečleny APSS ČR bude žádost vyřízena do 48 hodin
a zpoplatněno částkou
500 Kč
Bude-li v témže roce podáno více jak 50 žádostí o souhlasné stanovisko od jednoho žadatele, další žádosti budou zpoplatněny částkou 100 Kč

Žádosti o souhlasná stanoviska je možné zasílat k vyřízení na adresu:
Asociace poskytovatelů sociální služeb ČR
Vančurova 2904, Tábor 390 01

 

Bližší informace vám poskytnou:

Ing. Mgr. Alice Švehlová

E-mail:
reditelka@apsscr.cz
Telefon:
+420 381 213 332 (provolba č. 4)
Mobil:
+420 725 392 749

Anna Březinová, DiS.

E-mail:
administrativa@apsscr.cz
Telefon:
+420 381 213 332 (provolba č. 3)
Mobil:
+420 607 056 211
 

 

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.