Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 25. 9. 2018 sdružujeme 1 763 členů
1 130 organizací a 2 514 registrovaných služeb
633 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Typy sociálních služeb

 

Typy sociálních služeb - počet registrovaných služeb v APSS ČR

 

1.       Odborné sociální poradenství – 137

2.       Osobní asistence - 87

3.       Pečovatelská služba - 322

4.       Tísňová péče - 6

5.       Průvodcovské a předčitatelské služby - 4

6.       Podpora samostatného bydlení - 30

7.       Odlehčovací služby - 174

8.       Centra denních služeb - 39

9.       Denní stacionáře - 146

10.    Týdenní stacionáře - 43

11.    Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 150

12.    Domovy pro seniory - 403

13.    Domovy se zvláštním režimem - 263

14.    Chráněné bydlení - 108

15.    Raná péče - 7

16.    Telefonická krizová pomoc - 12

17.    Tlumočnické služby - 6

18.    Azylové domy - 75

19.    Domy na půl cesty - 14

20.    Kontaktní centra - 20

21.    Krizová pomoc - 18

22.   Nízkoprahová denní centra - 18

23.   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 69

24.    Noclehárny - 25

25.    Služby následné péče - 22

26.    Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 67

27.    Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - 47

28.    Sociálně terapeutické dílny - 55

29.    Terapeutické komunity – 6

30.    Terénní programy - 61

31.    Sociální rehabilitace – 51

32.    Intervenční centra - 7

 

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.