Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 14. 1. 2020 sdružujeme 1 872 členů
1 170 organizací a 2 558 registrovaných služeb
702 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Typy sociálních služeb

 

Typy sociálních služeb - počet registrovaných služeb v APSS ČR

 

1.      Odborné sociální poradenství – 138

2.      Osobní asistence - 88

3.      Pečovatelská služba - 338

4.      Tísňová péče - 10

5.      Průvodcovské a předčitatelské služby - 5

6.      Podpora samostatného bydlení - 29

7.      Odlehčovací služby - 187

8.      Centra denních služeb - 41

9.      Denní stacionáře - 150

10.    Týdenní stacionáře - 43

11.    Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 154

12.    Domovy pro seniory - 412

13.    Domovy se zvláštním režimem - 272

14.    Chráněné bydlení - 105

15.    Raná péče - 7

16.    Telefonická krizová pomoc - 12

17.    Tlumočnické služby - 6

18.    Azylové domy - 76

19.    Domy na půl cesty - 14

20.    Kontaktní centra - 19

21.    Krizová pomoc - 17

22.    Nízkoprahová denní centra - 18

23.    Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 69

24.    Noclehárny - 23

25.    Služby následné péče - 22

26.    Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 69

27.    Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - 48

28.    Sociálně terapeutické dílny - 56

29.    Terapeutické komunity – 6

30.    Terénní programy - 62

31.    Sociální rehabilitace – 53

32.    Intervenční centra - 6

 

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.