Zastoupení APSS ČR

Zastoupení APSS ČR v orgánech, komisích, výborech, pracovních skupinách apod.:

 • Akreditační komise MPSV ČR
 • Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
 • Pracovní skupina Sociální a zdravotní služby a dlouhodobá péce
 • Komise pro rozvoj sociálních služeb při MPSV ČR
 • Expertní panel k dlouhodobé péči při MPSV ČR
 • Expertní skupina k optimalizaci sítě zdravotních a sociálních služeb při MZ ČR a MPSV ČR
 • Pracovní skupina analytická
 • Pracovní skupina k terénní, ambulantní a lůžkové péči
 • Pracovní skupina finanční
 • Pracovní skupina komunitního plánování, měst a obcí
 • Hodnotící komise programů OPLZZ
 • Dotační komise MPSV ČR
 • Předsednictvo IP projektu „Podpora procesů v sociálních službách“
 • Monitorovací skupina IP projektu „Podpora procesů v sociálních službách“
 • Expertní skupina IP projektu
 • Expertní skupina č. 5 IP projektu
 • Pracovní skupina pro nelékařská povolání při MZ ČR
 • Komise Rady HM Prahy pro plánování sociálních služeb
 • Pracovní skupina pro seniory
 • Rady pro inspekce kvality sociálních služeb RHSD ČR
 • Expertní hodnotící komise programu BETA pro MPSV ČR
 • UZS ČR – člen sociální sekce, viceprezident
 • Pracovní tým pro sociální otázky RHDS ČR
 • Sektorová rada pro veřejné služby a správu, Národní soustava povolání II.
 • Tematická realizační skupina pro dobrovolnictví v sociálních službách při MŠMT ČR
 • Sektorová rada pro veřejné služby a správu v rámci aktualizace Národní soustavy povolání
 • Koordinační skupina k věcnému záměru zákona o sociální práci
 • Pracovní skupina "Transparentnost" k vytvoření zákona o statusu veřejné prospěšnosti
 • Pracovní skupina "Benefity" k vytvoření zákona o statusu veřejné prospěšnosti
 • Odborná sekce kvality MZ ČR a MPSV ČR
 • Pracovní skupina pro tvorbu šablon v projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV ČR)
 • Pracovní skupina pro zefektivnění akreditačního systému (Fond dalšího vzdělávání)
 • Pracovní skupina pro zvýšení kvality vzdělávacích programů (Fond dalšího vzdělávání)
 • Pracovní skupina k novým druhům sociálních služeb, MPSV ČR
 • Pracovní skupina Deinstitucionalizace služeb pro seniory, Národní centrum podpory TSS
 • Expertní skupina MPSV pro koncepci bezdomovectví 
 • Komise sociálního začleňování (MPSV ČR)
 • Pracovní skupina pro koncepční řešení problematiky následné a dlouhodobé péče MZ ČR
 • Adiktologické fórum
 • Meziresortní a mezioborová pracovní skupina pro přípravu Národního akčního plánu pro Alzheimerovu chorobu a další obdobná onemocnění na léta 2014 – 2017
 • Meziresortní pracovní skupina k monitorování plnění opatření Koncepce bezdomovectví (Ing. Margita Pištorová)
 • Pracovní skupina OP PMP (Ing. Margita Pištorová)
 • Stálá pracovní komise pro tvorbu personálních standardů a kvalifikací v sociálních službách při Ministerstvu práce a sociálních věcí (Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, Ing. Jiří Procházka a Mgr. Petr Hanuš)
 • Výbor zástupců resortů a institucí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA)
 • Pracovní skupina Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro problematiku nelegálních drog (Michal Němec)
 • Pracovní skupina k dlouhodobé péči (Ing. Pavel Novák, Ing. Jiří Procházka, JUDr. Eduard Kaplan, JUDr. Petr Haluza, MUDr. Libor Svět, MBA, PhDr. Jaroslava Kotalíková, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA)
 • Expertní skupina pro standardy a inspekce kvality sociálních služeb (Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, PhDr. Pavel Čáslava, Ing. Daniela Lusková, MPA, Mgr. Marie Jarošová, Mgr. Lucie Bicková, Ing. Renata Kainráthová, Ing. Bc. Alice Švehlová)
 • Pracovní skupina péče o děti (Ing. Jan Schneider- předseda)
 • Pracovní skupina pro psychoterapeuty (Mgr. Roman Pešek- předseda)
Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.