Zastoupení APSS ČR

Zastoupení APSS ČR v orgánech, komisích, výborech, pracovních skupinách apod.:

 

Pracovní skupina „Transparentnost“ k vytvoření zákona o statusu veřejné prospěšnosti

 

Odborná sekce kvality MZ ČR a MPSV ČR

 

Expertní skupina MPSV ČR pro koncepci bezdomovectví

 

Komise sociálního začleňování (MPSV)

 

Pracovní skupina pro koncepční řešení problematiky následné a dlouhodobé péče MZ ČR

 

Adiktologické fórum

 

Meziresortní a mezioborová pracovní skupina pro přípravu Národního akčního plánu pro Alzheimerovu chorobu a další obdobná onemocnění na léta 2014–2017

 

Meziresortní pracovní skupina k monitorování planění opatření Koncepce bezdomovectví

 

Pracovní skupina OP PMP

 

Stálá pracovní komise pro tvorbu personálních standardů a kvalifikaci v sociálních službách při MPSV ČR

Výbor zástupců resortů a institucí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

 

Pracovní skupina Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro problematiku nelegálních drog (Hrouzek)

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro veřejnou správu

Rada kvality ČR

Akreditační komise MPSV ČR

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

Pracovní skupina Sociální a zdravotní služby a dlouhodobá péče

 

Komise pro rozvoj sociálních služeb při MPSV ČR

 

Pracovní skupina komunitního plánování, měst a obcí

 

Hodnotící komise programů OPLZZ

 

Dotační komise MPSV ČR

Pracovní komise pro nelékařská povolání při MZ ČR

 

Komise Rady HM Prahy pro plánování sociálních služeb

 

Rada pro inspekce kvality sociálních služeb RHDS ČR

Sociální sekce UZS ČR

 

Pracovní tým pro sociální otázky RHDS ČR

 

Sektorová rada pro veřejné služby a správu, Národní soustava povolání II.

 

Tematická realizační skupina pro dobrovolnictví v sociálních službách při MŠMT ČR

 

Sektorová rada pro veřejné služby a správu v rámci aktualizace Národní soustavy povolání

 

Koordinační skupina k věcnému záměru zákona o sociální práci

 

Jmenování člena mezirezortní skupiny pro deinstitucionalizaci sociálních služeb

 

Podskupina k řešení propojení zdravotních a sociálních služeb v institucích MPSV ČR (Procházka)

Podskupina k řešení problematiky terénních zdravotně sociálních služeb MPSV ČR (Kainráthová)

Pracovní skupina zaměřena na problematiku péče o osoby trpící Parkinsonovou nemocí MPSV ČR (Švehlová, Burda)

MPSV ČR Pracovní skupiny v rámci projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb:

Pracovní skupina pro přípravu a ukotvení revidovaného zákonného pojetí kvality sociálních služeb (Ing. Daniela Lusková, MPA)

Pracovní skupina pro dobrou praxi (Ing. Renata Kainráthová)

Pracovní skupina pro metodickou podporu poskytovatelů (Mgr. Petr Hanuš)

Pracovní skupina pro nadstavbový model kvality (Mgr. Jakub Žákavec)

 

MPSV ČR Pracovní skupiny v rámci projektu Život jako každý jiný:

Pracovní skupina k násilí v sociálních službách (Ing. Ilona Chrtová)

 

MPSV ČR Pracovní skupiny v rámci projektu Rozvoj systému sociálních služeb:

Zpracování Návrhu řešení kritérií přijetí do sociálních služeb (Mgr. Marie Jarošová)

Zpracování Návrhů opatření pro efektivnější řešení výskytu nelegálně poskytovaných sociálních služeb (Mgr. Petr Hanuš)

Zpracování Praktických doporučení pro legislativní a metodické úpravy systému sociálních služeb (JUDr. Vladimír Hort)

 

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020 – ?:

Legislativa (JUDr. Vladimír Hort)

Doporučené postupy a síť služeb (Ing. Daniela Lusková, MPA)

Povědomí o demenci (Ing. Mgr. Alice Švehlová)

Vzdělávání  (Ing.  Jiří Horecký, Ph.D, MBA)

 

 

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.