Zastoupení APSS ČR

Zastoupení APSS ČR v orgánech, komisích, výborech, pracovních skupinách apod.:

 • Pracovní skupina „Transparentnost“ k vytvoření zákona o statusu veřejné prospěšnosti

 

 • Odborná sekce kvality MZ ČR a MPSV ČR

 

 • Expertní skupina MPSV ČR pro koncepci bezdomovectví

 

 • Komise sociálního začleňování (MPSV)

 

 • Pracovní skupina pro koncepční řešení problematiky následné a dlouhodobé péče MZ ČR

 

 • Adiktologické fórum

 

 • Meziresortní a mezioborová pracovní skupina pro přípravu Národního akčního plánu pro Alzheimerovu chorobu a další obdobná onemocnění na léta 2014–2017

 

 • Meziresortní pracovní skupina k monitorování planění opatření Koncepce bezdomovectví

 

 • Pracovní skupina OP PMP

 

 • Stálá pracovní komise pro tvorbu personálních standardů a kvalifikaci v sociálních službách při MPSV ČR

 • Výbor zástupců resortů a institucí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

 

 • Pracovní skupina Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro problematiku nelegálních drog (Hrouzek)

 

 • Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

 • Rada vlády pro veřejnou správu

 • Rada kvality ČR

 • Akreditační komise MPSV ČR

 • Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

 • Pracovní skupina Sociální a zdravotní služby a dlouhodobá péče

 

 • Komise pro rozvoj sociálních služeb při MPSV ČR

 

 • Pracovní skupina komunitního plánování, měst a obcí

 

 • Hodnotící komise programů OPLZZ

 

 • Dotační komise MPSV ČR

 • Pracovní komise pro nelékařská povolání při MZ ČR

 

 • Komise Rady HM Prahy pro plánování sociálních služeb

 

 • Rada pro inspekce kvality sociálních služeb RHDS ČR

 • Sociální sekce UZS ČR

 

 • Pracovní tým pro sociální otázky RHDS ČR

 

 • Sektorová rada pro veřejné služby a správu, Národní soustava povolání II.

 

 • Tematická realizační skupina pro dobrovolnictví v sociálních službách při MŠMT ČR

 

 • Sektorová rada pro veřejné služby a správu v rámci aktualizace Národní soustavy povolání

 

 • Koordinační skupina k věcnému záměru zákona o sociální práci

 

 • Jmenování člena mezirezortní skupiny pro deinstitucionalizaci sociálních služeb

 

 • Podskupina k řešení propojení zdravotních a sociálních služeb v institucích MPSV ČR (Procházka)

 • Podskupina k řešení problematiky terénních zdravotně sociálních služeb MPSV ČR (Kainráthová)

 • Pracovní skupina zaměřena na problematiku péče o osoby trpící Parkinsonovou nemocí MPSV ČR (Švehlová, Burda)

 

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.