Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 12. 8. 2020 sdružujeme 1 921 členů
1 198 organizací a 2 671 registrovaných služeb
723 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách

APSS ČR realizuje projekt, jehož posláním je vznik systému certifikace paliativního přístupu v sociálních službách.

Cílem projektu je podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb, získat odbornou zpětnou vazbu pro certifikované zařízení, podpořit zařízení při realizaci opatření vyplývajících z odborné zpětné vazby a pomoci jim s nastavením procesních kroků při zavádění konceptu paliativní péče. Zároveň projekt usiluje o osvětu problematiky vedoucí ke změně přístupu společnosti k tématu smrti a umírání a zvýšení informovanosti konkrétních cílových skupin.

Období realizace projektu: od září 2016

Představení systému veřejnosti: na IX. výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře

Certifikace, vytvořená na základě švýcarského modelu, se zaměřuje na  nastavení paliativního přístupu v pobytových sociálních službách na úrovni obecné paliativní péče a na zajištění kvality péče v závěru života,  s akcentem na uspokojování  bio-psycho-socio a spirituálních potřeb klientů sociálních služeb.

Systém certifikace paliativního přístupu v sociálních službách je určen pro domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

MATERIÁLY PRO ZÁJEMCE:

Bližší informace naleznete na samostatných webových stránkách: https://certifikace.paliativni-pristup.cz/ 

Certifikace Paliativního přístupu není hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb ve smyslu §98 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.


Aktuality: 

Dne 29. června 2018 zveřejněn Průvodce nabídkou Certfikace paliativního přístupu v sociálních službách a Přehled hodnocených kritérií

Od března 2018 nabízíme individuální konzultace odborníka, který poskytne rady a doporučení při zavádění paliativní péče v zařízení.

V průběhu června a srpna 2017 proběhne pilotní ověření nastaveného systému vzdělávání ve 3 vybraných zařízeních: Domov pro seniory Bechyně, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, Domov pro seniory Podpěrova, p.o. Toto vzdělávání je rozděleno do 4 dnů a uzpůsobeno potřebám jednotlivých skupin zaměstnanců (management, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, zdravotnický pracovník, ostatní). Po ukončení bloku vzdělávání bude v srpnu 2017 následovat návštěva certifikátorů v samotném zařízení a jeho hodnocení podle stanovených kritérií.

 

 

 

 

 

 

 

 


Odborná pracovní skupina

Systém vzniká v rámci odborné pracovní skupiny APSS ČR za podpory společnosti HARTMANN-RICO a.s. Pracovní skupina je tvořena 6 odborníky s praktickými zkušenostmi v oblasti paliativní péče z řad poskytovatelů sociálních služeb a je doplněna o 2 osobnosti z řad odborné veřejnosti (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.).

Pracovní skupina zahájila svou práci v říjnu 2016 a aktuálně pracuje na sestavení seznamu hodnocených kritérií kvality, jejich popisu a podmínkách naplnění. Systém je inspirován a konzultován s již zavedeným švýcarským modelem. Zároveň realizace navazuje na již ukončený projekt Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, na kterém spolupracovala APSS ČR se švýcarskou nadací Diakonie Neumünster.


Zahraniční inspirace

Systém je inspirován švýcarskou značkou kvality „Kvalita v paliativní péči“ (Das Label „Qualität in Palliative Care“), kterou uděluje Švýcarská společnost pro kvalitu v paliativní péči („qualitépalliative“, www.qualitepalliative.ch) institucím dlouhodobé péče. K hodnocení kvality paliativních výkonů byl zpracován odbornou společností palliative ch katalog 65 kritérií. Tento katalog vznikl v rámci naplňování „Národní strategie paliativní péče“, která je ve Švýcarsku platná od roku 2009. Kritéria kvality podporují zařízení při tvorbě, implementaci a rozvoji konceptu paliativní péče a v interním určení/posouzení kvality vlastního zařízení. Systém certifikace ve Švýcarsku je zpracován pro hodnocení specializované paliativní péče (specializované stanice a paliativní kliniky; mobilní paliativní služba) a hodnocení paliativní péče v institucích dlouhodobé péče.

Procesní kroky certifikace jsou inspirovány jak švýcarskou značkou „Kvalita v paliativní péči“, tak českou „Značkou kvality v sociálních službách“ zpracovanou pro hodnocení kvality pobytových zařízení sociálních služeb. Certifikační proces obou systémů zahrnuje přípravnou fázi, která je uzavřena celodenním auditem přímo v instituci realizovaným odborným týmem. Jako nástroje hodnocení jsou v obou případech kombinovány rozhovory s pracovníky a vedením k jednotlivým procesním krokům spolu s pozorováním konkrétní praxe a studiem příslušné dokumentace.

 

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.