Česko-švýcarská spolupráce – DLOUHODOBÁ PÉČE

Přenos know-how a dobré praxe v dlouhodobé péči o seniory

Fond Partnerství, Program švýcarsko-české spolupráce (CH-003-024)

Doba realizace projektu: 1. 1. 2011 - 30. 6. 2012

Partnerem projektu je švýcarská organizace CURAVIVA. CURAVIVA je největším profesním sdružením poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve Švýcarsku.

Cílem projektu je předání zkušeností a znalostí v otázkách nastavení poskytování pobytové péče o seniory směrem ze Švýcarska do ČR v oblasti legislativy, participace orgánů státní správy, regionální a místní samosprávy a neziskového sektoru, dále oboustranné předání know-how, zpracování komparační studie.

V rámci projektu budou uskutečněny výměnné studijní cesty českých a švýcarských expertů z oblasti poskytování sociální péče seniorům, zpracována publikace Péče o seniory ve Švýcarsku (popis systému poskytování sociální péče ve Švýcarsku a příklady dobré praxe) a studie Komparace českého a švýcarského systému poskytování sociální péče o seniory. V závěru projektu se uskuteční závěrečná švýcarsko-česká konference v Praze.

Bližší informace na stránkách

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.