Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 12. 8. 2020 sdružujeme 1 921 členů
1 198 organizací a 2 671 registrovaných služeb
723 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Česko-švýcarská spolupráce – DEMENCE

Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami

Fond Partnerství, Program švýcarsko-české spolupráce (PF 168/12V)

„Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce“
„Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“

Doba realizace projektu: 4. 9. 2014 - 29. 2. 2016

Partnerem projektu je švýcarská organizace CURAVIVA Schweiz a Gerontologické centrum v Praze. CURAVIVA je největším profesním sdružením poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve Švýcarsku.

    


NOVINKA! APSS ČR vydala v rámci projektu 2 studie o problematice demence, ke stažení zde:

STACIONÁRNÍ PÉČE O OSOBY S DEMENCÍ VE ŠVÝCARSKU

SPECIFIKA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ PÉČE O OSOBY S DEMENCÍ A JINÝMI SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI V ČESKÉ REPUBLICE A VE ŠVÝCARSKU

       


První projektová aktivita: Odborná stáž 12 českých expertů ve Švýcarsku (1.)

Studijní cesta se uskutečnila v týdnu od 18. do 23. ledna 2015. Této cesty se zúčastnili zástupci APSS ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Gerontologického centra, zástupci poskytovatelů služeb pro cílovou skupinu osob s demencí a zástupce Asociace krajů. Program zahrnoval odborné workshopy, které byly doplněny praktickými exkurzemi v zařízeních specializujících se na péči o osoby s demencí.

Bližší informace najdete ZDE.

Odborný program naleznete zde: Program studijní cesty


Druhá projektová aktivita: Návštěva švýcarských expertů v ČR (1.)

Ve dnech 12.-16. 4. 2015 se uskutečnila studijní cesta 6 švýcarských expertů do České republiky. Přijeli jednak zástupci švýcarského partnera CURAVIVA Schweiz, jednak zástupci poskytovatelů sociálních služeb poskytovaným osobám trpícím demencí.

Bližší informace najdete zde: Návštěva Švýcarů v ČR

Odborný program naleznete zde: Program cesty švýcarských expertů do ČR


Třetí projektová aktivita: Odborná stáž ve Švýcarsku (2.)

V rámci druhé cesty do Švýcarska v termínu 7. - 10. června 2015 byla vytvořena pracovní skupina složená z českých a švýcarských expertů, která se bude podílet na sestavení obsahu studie a definování doporučení k aplikovatelnosti švýcarských nástrojů do českého prostředí.

Bližší informace najdete ZDE.

Odborný program naleznete zde: Program studijní cesty


Čtvrtá projektová aktivita: Studijní cesta švýcarských expertů do ČR (2.)

Pro 4 švýcarské účastníky, experty organizace CURAVIVA Schweiz z oddělení Péče o seniory a Vzdělávání a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, byl ve dnech 18. - 21. ledna 2016 připraven pestrý odborný program zaměřený na péči o osoby s demencí v České republice, který zahrnoval workshopy i exkurze v pobytových zařízeních sociálních služeb. 

V pondělí 18. ledna navštívili švýcarští experti Domov u Biřičky v Hradci Králové a odpoledne Domov u fontány v Přelouči. V úterý 19. ledna se zúčastnili konference Demence v ČR, jejíž program byl tlumočen do německého jazyka. Odpoledne byli účastníky Mezinárodního kulatého stolu zaměřeného na dobrou praxi a používané nástroje v péči o osoby s demencí. Na programu byly příspěvky na téma Zákon na ochranu osobnosti a etika v pobytových zařízeních sociálních služeb, Demence a paliativní péče, Lidské zdroje a vzdělávání v oblasti demence, Domov plný emocí pro osoby s demencí. Ve středu 20. ledna byl pro švýcarské odborníky uspořádán workshop na Ministerstvu práce a sociálních věcí a poté se přesunuli do Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy.

Odborný program naleznete ZDE.

     

      


DALŠÍ DOKUMENTY

Národní strategie demence 2014-2017, Švýcarsko

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016-2019, Česká republika

Brožura: Uspořádání vnitřních prostor pro osoby s demencí, Bern 2009

Příručka: Život s demencí - Tipy pro rodinné příslušníky a pečující, Švýcarský spolek pro Alzheimerovu chorobu 2014

Tisková zpráva, 18. 4. 2016: Švýcarsko-česká spolupráce v oblasti péče o seniory s demencí

Práce a sociální politika, únor 2016: Demence je vážnou hrozbou pro moderní společnost

Sociální služby, únor 2016: Švýcarští odborníci obohatili program konference Demence v České republice

Sociální služby, listopad 2015: Národní strategie demence ve Švýcarsku

Sociální služby, březen 2015: Studijní cesta do Švýcarska

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.