E-Qalin

Bližší informace o evropském modelu E-Qalin naleznete na oficiálních stránkách:

Na základě přenosu modelu E-Qalin do českého prostředí byly zpracovány samostatné webové stránky pro ČR:


Co je E-Qalin?  

E-Qalin je model, který byl vyvinut speciálně pro oblast sociálních služeb – konkrétně pro domovy pro seniory. Je takto jediným existujícím modelem měření a zvyšování kvality, který je orientován pouze na úzký a především specifický segment sociálních služeb. E-Qalin byl v rámci projektu Leonarda da Vinci pilotně ověřen ve 4 evropských zemích a nyní je zaveden v mnoha pobytových zařízeních v Rakousku, Německu, Slovinsku, Itálii, Belgii, Lucembursku a Francii (v roce 2010 bude zaveden ve Švýcarsku a Lotyšsku). E-Qalin GmbH v Rakousku je výhradním vlastníkem a dodavatelem metody EQalin.

Základem E-Qalinu je proces sebehodnocení v systému řízení kvality organizace. Metoda spočívá v jednorázovém vzdělávání, kterým se získá potřebné know-how vedoucích pracovníků (procesních manažerů) organizací poskytovatelů sociálních služeb a tito pak mohou zavést celý systém ve svém zařízení. Metodou proškolení procesní manažeři (2 osoby na zařízení) koordinují poté implementaci modelu E-Qalin ve svém zařízení, které spočívá v sebehodnocení určenými zaměstnanci zařízení. Cílem metody je tak zavést systém kontinuálního zvyšování kvality prostřednictvím sebehodnocení bez vnějších zásahů do fungování domovů. Posláním projektu E-Qalin je systematické měření a zvyšování kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb v souladu s evropskými standardy.

Model E-Qalin je založen na 3 pilířích: procesy, struktury a výsledky, které jsou popsány a rozděleny do jednotlivých částí. Poskytovatel si sám definuje, kteří ukazatelé a kritéria jsou pro něj důležité a které bude poté hodnotit.


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je úspěšným předkladatelem projektu s názvem „E-Qalin“, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu.

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.6.2010

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.11.2011

Celková doba trvání: 18 měsíců

Posláním projektu „E-Qalin“ je zavedení evropského modelu měření a zvyšování kvality E-Qalin do českého prostředí poskytování sociálních služeb. V rámci projektu bude podpořeno celkem 15 zařízení poskytujících sociální služby, vybraných na základě dotazníkového šetření a ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady. Prostřednictvím 3 workshopů (v rozmezí 9 měsíců) bude po pilotním ověření metody v jednom vybraném domově pro seniory s metodou seznámeno 30 zástupců poskytovatelů sociálních služeb (z každého domova pro seniory 2 procesní manažeři). Workshopy povedou proškolení moderátoři (školení probíhá u zakladatele metody E-Qalin v Rakousku), kteří se zároveň budou podílet na zpracování podkladů pro přenos metody do zařízení. Absolventi workshopů, referenční domovy, budou certifikováni E-Qalin certifikací platnou pro celou ČR.

Cílová skupina projektu: zástupci managementu pobytových zařízení sociálních služeb – domovů pro seniory.

Hlavní cíle projektu:

  • zlepšit úroveň kvality poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb vlastním sebehodnocením vnitřních postupů řízení každé organizace;
  • připravit a přenést metodu zaměřenou na sebehodnocení kvality řízení dle vlastních hodnot organizace poskytovatelů sociálních služeb do ČR;
  • navázat na zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb EU, využít praxí ověřenou metodu sebehodnocení kvality řízení organizace a upravit ji v soulad s legislativou ČR.

Specifické cíle:

  • předat metodu sebehodnocení kvality řízení E-Qalin několika zařízením pobytových služeb pro seniory;
  • kompletní zavedení modelu E-Qalin (přenos metody řízení a měření kvality, získání práv pro zavedení metody E-Qalin, odborná příprava moderátorů metody);
  • 3 osoby získají certifikaci profesionálních školitelů/moderátorů modelu E-Qalin, kteří zajistí implementaci metody do domovů pro seniory;
  • metodu E-Qalin pilotně ověřit v jednom domově pro seniory;
  • přeložit a upravit studijní podklady;
  • představit metodu E-Qalin veřejnosti

Instruktážní film E-Qalin

Měření kvality v domovech pro seniory: Katalog indikátorů

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.