Energetický projekt SAVE AGE

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR se na projektu s názvem „SAVE AGE“ podílí jako projektový partner s finanční účastí. Projekt SAVE AGE byl podpořen v Rámcovém programu Konkurenceschopnost a inovace 2007 – 2013 (CIP) – Program Inteligentní energie - Evropa (IEE).

Tento projekt je financován z fondů Evropské unie.

Předpokládaný termín zahájení fyzické realizace projektu: červen 2010
Celková doba trvání realizace projektu: 36 měsíců

Posláním projektu SAVE AGE je implementovat novou strategii vedoucí k lepšímu a úspornějšímu využívání energie v pobytových zařízeních sociálních služeb. Strategický plán bude vytvořen na základě analýzy současné situace v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory z hlediska využívání energie za pomoci definování technických, znalostních i finančních aspektů, ovlivňujících hospodaření s energií v jednotlivých zařízeních.

Projekt vychází z předpokladu, že management a zaměstnanci pobytových zařízení sociálních služeb nejsou dostatečně informováni o možnostech efektivního využívání energie. Cílem projektu je zvýšit povědomí o úspornějším využívání energií prostřednictvím vzdělávacích seminářů v rámci jednotlivých států i v rámci mezinárodních E.D.E. seminářů. Projektové aktivity mají podnítit jak zaměstnance jednotlivých zařízení, tak i uživatele sociálních služeb k lepšímu a kvalitnějšímu využívání energie. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla provedena obdobná analýza v oblasti využívání energie v pobytových zařízeních sociálních služeb, budou všechny informace hodnotné pro vytváření standardů kvality sociálních služeb na evropské úrovni.

Projekt má celoevropskou působnost, odkazuje na evropskou asociaci sociálních služeb E.D.E. (European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly People), která zastřešuje více než 24 000 pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory. V rámci zvolení nejvhodnějších aktivit a zavedení celkového strategického plánu vedoucího k úsporám energie budou nejprve různorodé aktivity pilotně ověřeny ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v rámci 10 evropských států. Poté bude ověřený strategický plán zaveden do dalších pobytových zařízení sociálních služeb.

 

Žadatel projektu:

E-Institute (Institute for comprehensive development solutions) - Slovinsko

 

Partneři projektu:

Partnery projektu jsou organizace z celkem 10 evropských států:

 • Ingema-Matia Gerontological Institute – Španělsko,
 • Institute of Systems and Robotics - Portugalsko,
 • W/E Consultants Sustainable Building – Nizozemsko,
 • Association of Social Health Care Providers (APSS ČR) – Česká republika,
 • Prioriterre – Francie,
 • Energy Agency for Southeast Sweden – Švédsko,
 • Steinbeis Forschungs- und Entwicklungszentren GmbH – Německo,
 • Pieriki Anaptixiaki s.a. – Řecko,
 • Centre of Research for Energy Resources and Consumption – Španělsko,
 • European Associaton of Directors of Residential Care Homes for the Elderly – Německo,
 • Association of Social Institutions of Slovenia – Slovinsko,
 • Public Company for Persons Service – Itálie.

 

Cílová skupina projektu:

 • Managment a zaměstnanci 24 000 pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory, která zastřešuje asociace E.D.E
 • Management a zaměstnanci podobných zařízení po celé Evropě, které nejsou členy E.D.E.
 • Uživatelé pobytových zařízení sociálních služeb.
 • Poskytovatelé pobytových zařízení sociálních služeb.

 

Specifické cíle projektu:

 • Zvýšit povědomí o možnostech využívání energie v pobytových zařízeních sociální péče o seniory.
 • Provést analýzu týkající se energetické spotřeby, chování uživatelů sociálních služeb, jejich potřeb, nejlepších a nejhorších příkladů praxe ve 100 pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory v rámci zemí zúčastněných v projektu.
 • Předat znalosti o možnostech úspornějšího využívání energie prostřednictvím vzdělávacích seminářů a workshopů pro management organizací poskytujících sociální služby.
 • Implementovat nové strategie týkající se využívání energie do interních plánů jednotlivých zařízení a dosáhnout tak zvýšení energetických úspor.
 • Do 5 let po ukončení projektu dosáhnout 5 % energetických úspor ve 24 000 pobytových zařízeních sociálních služeb v rámci 15 členských států EU.

Save Age - Mezinárodní energetický projekt

Příklady dobré a špatné praxe d omovech pro seniory

Samolepky

Analysis of total energy consumtption in 100 health care homes

Komplexní dokument EU na téma energetické efektivity v domovech pro seniory

Bližší informace na stránkách

SAVE AGE

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.