Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 22. 1. 2018 sdružujeme 1 772 členů
1 139 organizací a 2 517 registrovaných služeb
633 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Erasmus - KNOWLEDGE ALLIANCES

název projektu: ALLIANCE FOR INCLUSIVE INVESTMENT IN SOCIAL CARE&SUPPORT

Program Erasmus+; Klíčová akce 2 – Cooperation and Innovation for Good Practices; Call for Proposals EAC/A05/2017 - Knowledge Alliances for Higher Education

Ve spolupráci s ostatními 10 partnerskými organizacemi se APSS ČR podílí na realizaci mezinárodního projektu s reg. číslem 600958-EPP-1-2018-1-BE-EPPKA2-KA. Koordinátorem je European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) sídlící v Bruselu.

Obecným cílem projektu je vyvinout a zavést inovativní a meziodvětvový přístup k profesnímu rozvoji, který posiluje kapacitu a schopnost poskytovatelů sociální péče a efektivně zabezpečovat a využívat sociální investice. Znalostní aliance složená ze zástupců koordinátora a partnerských organizací bude v rámci projektu plnit následující cíle:

  • Podporovat výměnu znalostí a sladění zájmů mezi rozhodovacími činiteli v sektoru sociální péče a soukromými investory
  • Rozvíjet a nabízet jedinečný přístup k experimentální výuce a učení v oblasti sociálních investic
  • Vytvářet nové struktury spolupráce na evropské a národní úrovni mezi investory a poskytovateli sociální péče

Projekt vyvíjí nové, inovativní a multidisciplinární přístupy k výuce a odborné přípravě, které stimulují inovace a sociální začlenění a usnadní výměnu, tok a společnou tvorbu znalostí mezi vysokoškolskými institucemi, poskytovateli sociálních služeb a soukromými investory. Projekt bude realizovat souvislý a komplexní soubor vzájemně propojených výstupů, které budou flexibilní a přizpůsobitelné různým současným a budoucím souvislostem a vývoji v celé Evropě.

Období realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.