Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 12. 8. 2020 sdružujeme 1 921 členů
1 198 organizací a 2 671 registrovaných služeb
723 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Erasmus - KNOWLEDGE ALLIANCES

Název projektu: ALLIANCE FOR INCLUSIVE INVESTMENT IN SOCIAL CARE&SUPPORT

Program Erasmus+; Klíčová akce 2 – Cooperation and Innovation for Good Practices; Call for Proposals EAC/A05/2017 - Knowledge Alliances for Higher Education

Ve spolupráci s ostatními 10 partnerskými organizacemi se APSS ČR podílí na realizaci mezinárodního projektu s reg. číslem 600958-EPP-1-2018-1-BE-EPPKA2-KA. Koordinátorem je European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) sídlící v Bruselu.

Kontext vzniku projektu

Evropa má mezery v investování do infrastruktury v sociálních službách v odhadované výši 150 miliard eur ročně na příští desetiletí – týká se to oblasti zdravotnictví, sociální péče a podpory, vzdělávání a dostupného bydlení. Cílem projektu a4i je překlenout tuto investiční mezeru. Kromě rostoucí poptávky po těchto službách, nedostatku zaměstnanců a omezených finančních zdrojích na inovace existuje také zásadní potřeba nového druhu rozhodovacích činitelů, kteří mají schopnosti a důvěru k zajištění financování z veřejných i soukromých zdrojů.

Výstup projektu

Výstupem bude vzdělávací program pro vysoké školy a také pro vzdělávání dospělých z řad investorů a poskytovatelů sociální péče. Vzdělávací program společně s otevřeným online kurzem (tzv. MOOC) přispěje k posílení vzájemného porozumění, důvěry a schopnosti spolupracovat při zajišťování udržitelnějšího financování sociálních služeb. V červnu 2019 budou mít partneři projektu k dispozici zprávu o současném stavu v Evropě v oblasti investic a do září 2019 budou zpracovány instrukce, jak správně investovat.

Partneři projektu

Projekt zahrnuje zástupce poskytovatelů sociálních služeb, soukromé investory a instituce vysokoškolského vzdělávání v Belgii, České republice, Španělsku a Nizozemí. Partnery jsou:

Aktivity projektu v České republice

  • V České republice proběhne v roce 2020 tzv. pilotní ověření vzdělávacího programu. Čeští partneři budou ověřování programu koordinovat a vypracují také společný model hodnocení úspěšnosti a poskytnou kvalifikovanou zpětnou vazbu. Kromě tzv. pilotního ověřování se budou podílet také na vzniku „průvodce pro správné financování v oblasti sociálních služeb v Evropě.“
  • APSS ČR se zasadila ve spolupráci s CEVRO Institutem a Českou spořitelnou o vytvoření publikace, která bude stěžejním studijním materiálem pro pilotní ověřování - výuku. Tato studie s názvem Základní informace pro současné a budoucí investory do sociálních služeb je k dispozici ke stažení pod následujícím odkazem: /files/files/A4i_INVESTORI STUDIE_FINAL.pdf

 

Výhled projektu

V dlouhodobém horizontu dojde ke zvýšení investic do sociálních služeb a ke zlepšení kvality života pro příjemce, včetně seniorů, osob se zdravotním postižením, dětí, migrantů, bezdomovců atd. Posílené vědomí o tom, jak využívat soukromé investice, může motivovat k uvolnění finančních zdrojů také orgány veřejné správy.

Období realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Pavel Jirek, DiS., e-mal: projekt(@)apsscr.cz

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.