Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 12. 8. 2020 sdružujeme 1 921 členů
1 198 organizací a 2 671 registrovaných služeb
723 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Erasmus - PÉČE O SENIORY

Název projektu: PŘENOS ZKUŠENOSTÍ, ZNALOSTÍ A DOBRÉ PRAXE V OBLASTI PÉČE O SENIORY

Program Erasmus+; Klíčová akce 2 - Strategická partnerství

APSS ČR uspěla v žádosti o grant na podporu přenosu zkušeností, znalostí a dobré praxe v oblasti péče o seniory a realizuje projekt s reg. číslem 2017-1-CZ01-KA204-035538.

Aktuality:

Dne 30. 5. 2019 byla ukončena realizační fáze projektu s názvem PŘENOS ZKUŠENOSTÍ, ZNALOSTÍ A DOBRÉ PRAXE V OBLASTI PÉČE O SENIORY a to podáním závěrečné zprávy. Výstupem celého projektu je dokument, který kromě samotných příkladů dobré praxe referuje také o systémech sociálních služeb a jejich financování v zapojených zemích. Dokument s názvem Sborník příkladů dobré praxe v oblasti péče o seniory, zvláště o seniory s demencí je dostupný ve dvou jazykových mutacích:

ČESKÁ VERZE

ANGLICKÁ VERZE


V listopadu 2017 bylo uzavřeno partnerství mezi APSS ČR, SSZS (Slovinsko) a FNAQPA (Francie). Experti z těchto asociací poskytovatelů sociálních služeb se budou účastnit studijní cest do jednotlivých zemí. V rámci těchto cest dojde jednak k přenosu dobré praxe a inspirace do vzdělávacích programů a také k přenosu efektivních nástrojů, metod a opatření do manažerské činnosti samotných vzdělávacích center. Důraz bude kladen na problematické oblasti a situace při poskytování péče o seniory, zejména o seniory s demencí. Výstupem projektu bude Sborník příkladů dobré praxe.

 

Harmonogram studijních cest:

1. cesta do ČR: únor 2018

2. cesta do Slovinska: duben 2018

3. cesta do Francie: září/říjen 2018

Období realizace projektu: 1. 10. 2017 - 31. 3. 2019

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.