Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 12. 8. 2020 sdružujeme 1 921 členů
1 198 organizací a 2 671 registrovaných služeb
723 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Česko-švýcarská spolupráce – PALIATIVNÍ PÉČE

Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

Program švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR, Program Zdraví

Evidenční číslo sub-projektu: CH.10/2/047

Harmonogram realizace: 1. 12. 2014 - 31. 8. 2016

Partner projektu: Stiftung Diakoniewerk Neumünster

Hlavním cílem sub-projektu je na základě získaných zkušeností u švýcarského partnera a jeho organizací zmapovat, vytvořit a do českého prostředí aplikovat komplexní program péče zaměřený na zkvalitnění geriatrické a paliativní péče s ohledem na kontext, podmínky, financování a nastavení současného českého systému geriatrické péče kombinujícího prvky zdravotních a sociálních služeb. 

Na základě projektových aktivit bude přenosem odborné praxe prostřednictvím studijních cest a odborného vzdělávání vytvořen komplexní program na podporu paliativní péče poskytované v pobytových zařízeních sociálních služeb s využitím získaného know-how ze švýcarských organizací. Do nově vzniklého programu budou k pilotnímu ověření zahrnuta pobytová zařízení sociálních služeb, která se zúčastní odborného vzdělávání na základě vytvořených metodik, ověří know-how švýcarského partnera a jeho aplikaci a osvětu v českém prostředí. V rámci sub-projektu budou hledána provázaná řešení aplikovatelná do současného nastavení systému poskytování zdravotní a sociální péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Více info na webových stánkách projektu http://www.paliativnipece.eu

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.