Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 12. 8. 2020 sdružujeme 1 921 členů
1 198 organizací a 2 671 registrovaných služeb
723 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Sociální centrum česko-izraelské spolupráce

V roce 2019 bylo na XI. výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR slavnostně představeno Sociální centrum česko-izraelské spolupráce.

Cíle Sociálního centra česko-izraelské spolupráce:
 • Vytvořit platformu pro vzájemné sdílení znalostí, příkladů dobré praxe, inovativních řešení a vytváření sítí v sociální oblasti, a to v sociálních službách, péči o seniory, péči o děti, péči o osoby se zdravotním postižením a v dalších souvisejících oblastech. 
 • Navázat a podporovat jednotlivá partnerství a projekty, jež vzniknou mezi českými a izraelskými organizacemi v sociálním sektoru.
Aktivity:
 • Vytváření seznamu potenciálních organizací pro jednotlivá partnerství a jejich umožnění a podpora.
 • Organizování studijních cest českých expertních skupin do Izraele za účelem předávání vzájemného know-how a příkladů dobré praxe v sociální oblasti.
 • Organizování studijních cest izraelských expertů do České republiky za účelem předávání vzájemného know-how a příkladů dobré praxe v sociální oblasti.
 • Zajištění vzájemných stáží studentů zdravotních a sociálních škol.
 • Nová kategorie výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí pro děti žijící v Izraeli a mající vztah k České republice.
 • Publikování článků v českých a izraelských odborných médiích o sociálních systémech, příkladech dobré praxe, inovativních řešeních a česko-izraelské spolupráci.
 • Vydání publikace o izraelském expertním systému za účelem zavedení v České republice. 
 • Představení izraelského systému v České republice na květnové konferenci o sociálních službách v Mikulově.
 • Další podpora vedoucí k silnému a trvalému partnerství.
Aktivity na rok 2020:
 • Dvě studijní cesty českých expertů do Izraele.
 • Představení systému sociálních služeb v Izraeli izraelskými zástupci na dvoudenní konferenci Sociální služby nejen v Evropě, kterou pořádá APSS ČR v květnu 2020 v Mikulově.
 • Navázání prvních partnerských vztahů mezi poskytovateli v České republice a v Izraeli.
 • Představení systému sociálních služeb v Izraeli na semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na konci roku 2020.
 
Spolupracující a/nebo podporující organizace:
 • Velvyslanectví ČR v Tel Avivu
 • Velvyslanectví Státu Izrael v ČR
 • Židovská obec v Praze
 • Social Export Israel
 
Čestnou ambasadorkou česko-izraelské spolupráce se stala herečka a manželka velvyslance ČR v Izraeli Veronika Žilková Stropnická. 
Veronika má se sociální oblastí mnoho zkušeností, a to přímo s pěstounskou péčí, vyučováním romské menšiny, poskytováním péče seniorům a zdravotně postiženým v rámci rodiny. Zároveň pracovala jako dobrovolnice v pečovatelském domě pro osoby se zdravotním postižením či jako tisková mluvčí neziskové organizace Prosaz (poskytující služby osobám se zdravotním postižením).
 
 
Výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí
V rámci 10. ročníku výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí byla vyhlášena nová mezinárodní kategorie pro děti žijící v Izraeli a mající vztah k České republice. Patronkou kategorie se stala Veronika Žilová Stropnická, která se bohužel nemohla zúčastnit osobně, ale na slavnostní vyhlášení výsledků, jež proběhlo 7. října 2019 v opatství Emauzy v Praze, poslala krásný videopozdrav společně se všemi zúčastněnými izraelskými dětmi.

Za izraelské děti převzal ocenění významný host, a to velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel Meron.

XI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR

Sociální centrum česko-izraelské spolupráce bylo slavnostně představeno 10. října 2019, a to na již XI. ročníku dvoudenního výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR. Ten je každoročním vrcholem Týdne sociálních služeb ČR, který vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR již celých 11 let.

Sociální centrum česko-izraelské spolupráce slavnostně představili velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron a prezident APSS ČR Jiří Horecký.

 

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.