Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 12. 8. 2020 sdružujeme 1 921 členů
1 198 organizací a 2 671 registrovaných služeb
723 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Výzva 71 OPZ – AUDITY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Název projektu: AUDITY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Evropský sociální fond; Operační program Zaměstnanost

APSS ČR byla přiznána dotace z Operačního programu Zaměstnanost, z prioritní osy 2: "Sociální začleňování a boj s chudobou" na realizaci projektu s reg. číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007697.

Cílem projektu je prostřednictvím externích auditů kvality ověřit a zhodnotit fungování organizací poskytujících sociální služby. Na základě získaných výstupů a doporučení budou připraveny strategie a nastaveny procesy vedoucí k celkovému rozvoji kvality u auditovaných služeb. Současně bude prověřeno reálné využívání dostupných externích a interních modelů měření kvality v dalších sociálních službách s cílem definování jejich přínosu a možného využití v jiných zařízeních sociálních služeb.
 
Na základě dotazníkového šetření, které probíhalo v červnu 2017 bylo vybráno 10 poskytovatelů, v jejichž pobytové službě bude proveden zdarma audit skládající se ze 3 dílčích částí:
1. Analýza naplňování zákonných standardů kvality sociálních služeb a analýzy absolvované inspekční činnosti
2. Procesní analýza v rámci ošetřovatelské péče
3. Procesní analýza v oblasti sociální pomoci, podpory a péče
 
V průběhu projektu byli po schválení změny dodatečně vybráni další 3 poskytovatelé, u nichž bude také zdarma proveden audit.
 
Do projektu se zapojilo také dalších 129 respondentů z řad poskytovatelů sociálních služeb, kteří vyplnili dotazník dostupný zde: /files/files/Dotazník_Audity kvality_nová verze.pdf. Jako výstup bude respondentům zaslána zpětná vazba v rozsahu A4, v níž bude definováno, jaký model měření kvality je pro ně vhodný a co jim může přinést.
 
V závěru realizace projektu se uskutečnil kulatý stůl a to v rámci konání XI. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb dne 11. 10. 2019. Na této akci byla prezentována pracovní verze Sborníku modelů měření kvality a také zajímavosti a postřehy z praxe auditních týmů.
 
 
Období realizace projektu: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2019
 
 

Audity kvality byly provedeny u těchto poskytovatelů:

 • Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové /domov pro seniory/
 • Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb, Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice /domov pro osoby se zdravotním postižením/
 • Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod /domov se zvláštním režimem/
 • Domov na Výsluní, Hořovice, Pražská 932/48a), 268 01 Hořovice /domov pro seniory/
 • Sociální služby města Žďár nad Sázavou, Okružní 763/67, 591 01 Ždár nad Sázavou /domov pro seniory/
 • Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná /domov pro seniory/
 • Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace /domov pro seniory/
 • SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o., Čáslavská 525, 537 01 Chrudim /domov se zvláštním režimem/
 • Městská správa sociálních služeb Kadaň, příspěvková organizace, Věžní 958, 432 01 Kadaň /domov pro seniory/
 • Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Proseč u Pošné, 395 01 Pacov /domov se zvláštním režimem/
V období srpen až prosinec 2019 budou provedeny audity u těchto poskytovatelů:
 • Městské sociální a zdravotní služby Kolín, Nad Zastávkou 64, 280 02 Kolín /domov pro seniory/
 • Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec /domov pro seniory/
 • Domov seniorů Uhlířské Janovice, Topolová 918, 285 04 Uhlířské Janovice /domov pro seniory/
 • Domov u fontány, Libušina 1060, 535 16 Přelouč /domov se zvláštním režimem/
   
Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.