Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 2. 7. 2019 sdružujeme 1 821 členů
1 160 organizací a 2 541 registrovaných služeb
678 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Výzva 71 OPZ – AUDITY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Název projektu: AUDITY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Evropský sociální fond; Operační program Zaměstnanost

APSS ČR byla přiznána dotace z Operačního programu Zaměstnanost, z prioritní osy 2: "Sociální začleňování a boj s chudobou" na realizaci projektu s reg. číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007697.

Cílem projektu je prostřednictvím externích auditů kvality ověřit a zhodnotit fungování organizacíposkytujících sociální služby. Na základě získaných výstupů a doporučení budou připraveny strategie a nastaveny procesy vedoucí k celkovému rozvoji kvality u auditovaných služeb. Současně bude prověřeno reálné využívání dostupných externích a interních modelů měření kvality v dalších sociálních službách s cílem definování jejich přínosu a možného využití v jiných zařízeních sociálních služeb.
 
Na základě dotazníkového šetření, které probíhalo v červnu 2017 bylo vybráno 10 zařízení, ve kterých bude proveden zdarma audit skládající se ze 3 dílčích částí:
1. Analýza naplňování zákonných standardů kvality sociálních služeb a analýzy absolvované inspekční činnosti
2. Procesní analýza v rámci ošetřovatelské péče
3. Procesní analýza v oblasti sociální pomoci, podpory a péče
 
Do projektu se můžete dodatečně zapojit i v případě, že nepatříte mezi 10 vybraných zařízení u kterých bude proveden audit. Vaše zapojení může spočívat ve vyplnění dotazníku, který je dostupný zde: /files/files/Dotazník_Audity kvality_nová verze.pdf  Jako výstup bude respondentům zaslána zpětná vazba v rozsahu A4, v níž bude definováno, jaký model měření kvality je pro ně vhodný a co jim může přinést.
 
Období realizace projektu: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2019
 
Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.