Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 3. 7. 2020 sdružujeme 1 876 členů
1 191 organizací a 2 604 registrovaných služeb
707 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Výzva 98 OPZ – INDIKÁTORY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Název projektu: INDIKÁTORY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
 
Evropský sociální fond; Operační program Zaměstnanost
 
APSS ČR byla přiznána dotace z Operačního programu Zaměstnanost, z prioritní osy 2: "Sociální začleňování a boj s chudobou" na realizaci projektu s reg. číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015168.
 
Projekt usiluje o nastavení jednotné úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb v České republice. Samotná kvalita sociální služby je založena na struktuře, procesech a výsledcích. Díky projektu vzniknou nové indikátory kvality (struktura), metodický postup jak s indikátory pracovat (proces) a webová platforma pro benchmarking (výsledek). Projekt tak řeší absenci veřejně přístupného a uceleného přehledu pro měření kvality v České republice.  
 
Období realizace projektu: 1. 6. 2020 - 31. 5. 2022
 
Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.