Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 20. 2. 2018 sdružujeme 1 723 členů
1 101 organizací a 2 471 registrovaných služeb
623 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

Výzva 60 OPZ – VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ APSS ČR

Evropský sociální fond; Operační program Zaměstnanost

APSS ČR získala dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, z prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ na realizaci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005900.

Posláním tohoto projektu, který bude realizován po dobu tří let, je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských organizací APSS ČR a zajistit tak soulad jejich kvalifikace a kompetencí s požadavky vykonávané pracovní činnosti. Do projektu se mohou zapojit členové APSS ČR s právní formou a.s., s.r.o. a fyzické osoby.

Vzdělávání proběhne formou osmihodinových kurzů určených jak pro zaměstnance na vedoucích pozicích, tak také pro personál zdravotního a technického úseku. Kurzy budou zaměřené na dovednosti v oblasti IT, účetnictví, práva a dále měkkých a manažerských dovedností. Rovněž se budou realizovat kurzy odborného a jazykového vzdělávání. Účastníkům bude po úspěšném absolvování kurzu vystaveno potvrzení.

Období realizace projektu: 1. 2. 2017 – 30. 1. 2020

První blok kurzů bude zahájen v květnu 2017.


Na realizaci prvního bloku vzdělávacích kurzů v roce 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka "Vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností a realizace odborných kurzů v roce 2017". Vítězem výběrového řízení, a tedy dodavatelem 25 vzdělávacích kurzů dle specifikace předmětu plnění, se stala společnost ACTIVCONZULT, s.r.o. se sídlem Tečovská 257, Zlín - Malenovice, 763 02. 

Seznam vzdělávacích kurzů 2017

 

 

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.