Vzdělávání managementu

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (CZ.1.04/3.1.03/45.00155)

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále jen APSS ČR) je úspěšným předkladatelem projektu s názvem Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti a oblasti podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2010
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2012
Celková doba trvání realizace projektu: 20 měsíců

Posláním celorepublikového projektu Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb je zvýšení kvality řízení pobytových zařízení sociálních služeb v souladu s evropskými standardy. APSS ČR převezme při realizaci projektu od E. D. E. – European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly (Evropská asociace ředitelů domovů pro seniory) a adaptuje je na české prostředí. Tento evropský model vzdělávání je úspěšně realizován v několika vyspělých evropských zemích.

Vzdělávací program je unikátní svým rozsahem, úzkým zaměřením a nadnárodním přesahem. Program v délce trvání 600 hodin zahrnuje samostatný modul e-learningu, individuální konzultace s lektory a 9 tématických modulů obsahujících odborná témata z oblasti řízení a provozu pobytových zařízení dlouhodobé péče, finančního managementu, managementu kvality, marketingu a fundraisingu, oblasti lidských práv, sociální a zdravotní péče v sociálních službách, specifik stravování v pobytových zařízeních a měkkých dovedností.

Při realizaci projektu budou tedy jednotlivé moduly metodicky připraveny pro potřeby a podmínky České republiky a poté pilotně ověřeny na skupině účastníků v jednom ze 3 školicích středisek APSS ČR. Posléze budou zapracována případná doporučení vycházející z realizace pilotního vzdělávání. Konečnou verzi vzdělávacího programu APSS ČR bude akreditovat u MPSV ČR i u E. D. E.

Po skončení projektu bude vzdělávací program realizován v průběhu dvouletého cyklu v několika školicích střediscích v ČR.

Projekt bude realizován ve spolupráci s partnerem společností HARTMANN-RICO a. s.

Sídlo partnera: Masarykovo náměstí 77, Veverská Bítýška

Partner projektu garantuje přípravu a vytvoření vzdělávacího programu. Zástupce partnera - garant vzdělávacího programu, je součástí projektového týmu a bude se podílet především na výběru a koordinaci lektorů, přípravě struktury a požadavků na e-learningovou aplikaci a zajistí provázanost a návaznost jednotlivých modulů vzdělávacího programu.

 

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinu projektu Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb tvoří pracovníci managementu pobytových zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, denní stacionáře aj.), kteří jsou zařazeni jako sociální pracovníci.

 

Strategické cíle projektu:

  • Připravit a akreditovat vzdělávací program specificky zaměřený na management pobytových zařízení sociálních služeb, který bude komplexně zahrnovat potřebná témata pro zvyšování kompetencí managementu.
  • Využít znalostí a zkušeností zahraniční profesní organizace.
  • Zlepšit úroveň kvality poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb.
  • Zvýšit kvalifikacní a odborné předpoklady vrcholového managementu.
  • Využít moderní formy výuky (e-learning).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu.

Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.