Sekce sociálních služeb pro osoby bez domova

Republiková sekce sociálních služeb pro osoby bez domova se zabývá specifickými potřebami členů APSS ČR, kteří jsou poskytovateli azylových domů, nocleháren a domů na půl cesty. Schází cca 3x ročně na setkáních, kterých obsahem je předávání informací a zkušeností, diskuse se zajímavými osobnostmi, vzdělávání formou seminářů a přednášek, reflexe palčivých témat atd. Sekce spolupracuje s Institutem vzdělávání při APSS ČR a podílí se na tvorbě a zajišťování specifických vzdělávacích programů určených sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách ve výše uvedených druzích sociálních služeb.

 

Cílem sekce je:

  • zprostředkovat výměnu informací, zkušeností a příkladů dobré praxe,
  • informovat členy o změnách legislativy a změny také iniciovat,
  • ve spolupráci s Institutem vzdělávání APP ČR zajišťovat odborné vzdělávání, pořádat semináře, konference a setkání sekce,
  • přinášet informace o novinkách v oblasti poskytování sociálních služeb, nových metod práce apod.,
  • podílet se na vývoji specifických počítačových aplikací,
  • reflektovat aktuální témata.

 

Členem republikové sekce sociálních služeb pro osoby bez domova se stává každý poskytovatel vyjmenovaných sociálních služeb automaticky v rámci přihlášky do APSS ČR.

Na Intranetu APSS ČR v části Dokumenty / Celostátní dokumenty / Odborné republikové sekce / Azylové domy jsou umístěny další dokumenty určené členům republikové sekce. Do této části se dostanou členové prostřednitvím přihlašovacích údajů přidělených jejich orgnaizaci.

 

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.