Účastníci vzdělávacího programu E-Qalin obdrželi evropské certifikáty E-Qalin

03.06.2013

Od října 2012 do května 2013 probíhal 2. cyklus vzdělávání procesních manažerů E-Qalin. Všichni úspěšní absolventi vzdělávání obdrželi evropský certifikát E-Qalin, který je opravňuje k realizaci procesu zavádění E-Qalin do pobytových zařízení, která v průběhu vzdělávání zastupovali. Certifikát je podepsán jak statutárním zástupcem APSS ČR, která je jedinou organizací oprávněnou ke vzdělávání procesních manažerů E-Qalin v ČR, tak zástupcem E-Qalin GmbH, výhradním vlastníkem licence E-Qalin.

Fotodokumentace z reflexního dne E-Qalin:

              

Zpět