Příklady dobré praxe

Příklady zlepšovacích návrhů E-Qalin z Domova pro seniory Kadaň (Městská správa sociálních služeb Kadaň)

Účast rodinných příslušníků na „Oslavencích“

Každý měsíc pořádáme posezení pro klienty, kteří slaví narozeniny. Rodinní příslušníci obdrží na recepci pozvánku na „Oslavence“. V mnoha případech přijímají naše pozvání, podílí se i na občerstvení, které ve většině případů sami připraví. Zapojují se do zábavy a povídání. Celkově přispívají ke zpříjemnění této malé oslavy, která získává domáčtější ráz.

Retrokoutek pro klienty

Na zařizování retrokoutku měla širokou účast veřejnost, klienti, jejich rodinní příslušníci a také zaměstnanci. V dubnu 2012 jsme slavnostně otevřeli a představili náš retrokoutek za účasti klientů, příbuzných, veřejnosti, regionální televize, i regionálních novin. Také se zde pohybovaly osoby v dobovém oblečení z řad zaměstnanců. Atmosféru dotvářelo vystoupení skupiny mladých tanečníků „Orchidée Noire“ v rytmu charlestonu. Retrokoutek má funkční vzpomínkový charakter. Pořádáme zde reminiscenční terapie pro klienty.

  

Soutěžní klání pro zaměstnance

V rámci zlepšení a utužení mezipracovních vztahů se nově v letních měsících koná soutěžní klání ve sportovních disciplínách mezi zaměstnanci. Využíváme naši krásnou zahradu a sportovní náčiní (pétanque, ruské kuželky, cvrnkaná…), které souží klientům.

   

Předávání pozvánek a výzev příbuzným ke spolupráci

Do spolupráce s naším domovem se snažíme zapojit příbuzné a blízké našich klientů. Adresně předáváme ve vrátnici pozvánky a výzvy ke spolupráci. Máme zpětnou vazbu a přehled, kdo se pořádané akce zúčastní, případně vypomůže nebo se zapojí do programu.