Projekt E-Qalin

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je úspěšným předkladatelem projektu s názvem „E-Qalin“, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2010

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 11. 2011

Celková doba trvání: 18 měsíců

Posláním projektu „E-Qalin“ bylo zavedení evropského modelu měření a zvyšování kvality E-Qalin do českého prostředí poskytování sociálních služeb. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 15 zařízení poskytujících sociální služby, vybraných na základě dotazníkového šetření a ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady. Prostřednictvím 3 workshopů (v rozmezí 9 měsíců) bylo po pilotním ověření metody v jednom vybraném domově pro seniory s metodou seznámeno 30 zástupců poskytovatelů sociálních služeb (z každého domova pro seniory 2 procesní manažeři). Workshopy realizovali proškolení lektoři, kteří se zároveň podíleli na zpracování podkladů pro přenos metody do zařízení. Účastníkům vzdělávání byly předány teoretické znalosti a praktické dovednosti, naučili se metody aplikovat a implementovat do svých zařízení. Takto vyškolení procesní manažeři (48 hodin vzdělávání) jsou připraveni zavádět metodu E-Qalin do svých domovů pro seniory.

Bližší informace k průběhu realizace projektu:

Průběh vzdělávání lektorů metody E-Qalin

Jednou z úvodních aktivit projektu E-Qalin, jehož cílem je zavedení evropského modelu měření a zvyšování kvality E-Qalin do českých domovů pro seniory, bylo proškolení českých lektorů metody E-Qalin organizované společností E-Qalin GmbH.

             

Průběh pilotního ověření

Po úspěšném absolvování vzdělávání lektorů metody E-Qalin bylo nutné prověřit získané odborné znalosti lektorů v praxi, a to v rámci pilotního ověření v jednom domově pro seniory. 

            

Vzdělávání procesních manažerů E-Qalin

Vzdělávání českých procesních manažerů pod vedením 4 lektorů probíhalo v několika fázích od března do srpna 2011 v celkovém rozsahu 48 výukových hodin.

          

Konference a workshop

V rámci projektu byla dne 7. dubna 2011 uspořádána konference na téma Kvalita v sociálních službách (BBV Veletrhy Brno) a dne 14. 10. 2011 se uskutečnil samostatný workshop E-Qalin u příležitosti konání III. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře.