E-Qalin

Model E-Qalin® je evropský systém managementu kvality, zaměřený speciálně na domovy pro seniory a orientující se na všechny cílové skupiny — uživatele, rodinné příslušníky, zaměstnance, vedení, okolí.

Model E-Qalin má za cíl zkoumat z hlediska spokojenosti všech zapojených osob struktury, procesy a výsledky, kterých bylo v zařízení dosaženo.

Model E-Qalin prostřednictvím sebehodnocení podporuje a požaduje učení uvnitř organizace a rozvíjí tím inovativní potenciály, které dále vedou k viditelným a prokazatelným zlepšením v každodenní péči.

 

Více informací