Hodnotící komise

Členové komise v kategoriích "pracovník v sociálních službách" a "sociální pracovník":

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

  • Ing. Mgr. Alice Švehlová, výkonná ředitelka
  • Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka pro terénní služby, vedoucí pečovatelské služby, G-centrum Tábor

 

Diakonie ČCE

  • Miriam Svobodová, vedoucí služby Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice, vedoucí služby Pečovatelská služba Ďáblice, člen/ka správní rady střediska
  • Mgr. et Bc. Eva Tomanová, Diakonie Střední Čechy, manažerka služeb péče
  • Michaela Lengálová, DiS., Diakonie ČCE – Pečuj doma,  kontaktní pracovník

 

Členové komise v kategorii "manažer roku":

  • Ing. Jiří Horecký, PhD., MBA, APSS ČR
  • Mgr. Jan Soběslavský, Diakonie ČCE
  • Ing. Petr Šedivec, Hartmann-Rico, a. s.
  • Ing. Jiří Halousek, IReSoft, s. r. o.