O projektu

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE vyhlašují 6. ročník celostátního ocenění

NÁRODNÍ CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Pečovatel/ka roku 2018

Tato profesní soutěž vznikla spojením dvou původních prestižních cen s vlastní tradicí (Pečovatelka roku a Národní cena APSS ČR).

Koho chceme ocenit?

Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách působící ve všech druzích sociálních služeb.
 

Jaká jsou pravidla pro nominaci?

Návrh na jednotlivá ocenění v celkem 4 kategoriích PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (PEČOVATEL/KA) V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH a v TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SLUŽBÁCH (od letoška společná kategorie) ; SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK; MANAŽER SOCIÁLNÍCH SLUŽEB mohou zasílat uživatelé služeb a jejich rodiny a přátelé, spolupracovníci a vedoucí výše jmenovaných služeb a zařízení od 1. června do 7. října 2018. Na jednotlivá ocenění mohou být každoročně navrženi mimořádně kvalitně pracující, obětaví a zodpovědní pracovníci a pracovnice sociálních služeb. Hodnotící komise je složená z odborníků v oblasti sociálních služeb. Podrobná pravidla ocenění Národní cena - Pečovatelka roku 2018 najdete zde

 

Cena veřejnosti

Od 1. 11. do 11. 11. 2018 proběhne na webových stránkách internetové hlasování, ve kterém bude moci veřejnost udělit svůj hlas jednomu z 20 vybraných nominovaných pracovníků. Nominovaný pracovník s největším počtem hlasů obdrží Cenu veřejnosti.
 

Slavnostní vyhlášení

Vyhlášení výsledků a předání cen se koná 21. 11. 2018 na Novoměstské radnici v Praze. Slavnostní akt vyhlášení výsledků a předání ocenění má za cíl umožnit setkání všech nominovaných pečujících ad. sociálních pracovníků a pracovnic sociálních služeb, jejich rodin či kolegů z organizací, kde působí, společně se  zvanými hosty.

Pořadatelé

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

APSS ČR je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Asociace je spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. Svoji činnost vyvíjí především tím, že:

  • zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb;
  • zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům;
  • reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů;
  • vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost. 

Více o nás se můžete dočíst na webových stránkách APSS ČR.

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Diakonie ČCE je druhou největší neziskovou organizací poskytující sociální služby a občanskou pomoc v České republice (obnovená činnost v r. 1989). Celorepublikově poskytujeme sociálně zdravotní, vzdělávací a pastorační služby ve více než 110 zařízeních (střediska a speciální školy). Dále poskytuje Diakonie ČCE humanitární pomoc (povodně) a zabývá se rozvojovou spoluprací v zahraničí. Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Diakonie ČCE nabízí v současnosti 126 registrovaných sociálních služeb. V přímé péči denně pomáháme tisícům klientů v nepříznivých životních situacích: od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, domů na půl cesty, chráněných dílen a pracovních míst, občanských poraden apod. až po seniorská zařízení či hospic pro umírající. Respektujeme potřeby jednotlivců, podporujeme rodinné prostředí se zachovanými vazbami, pomáháme všem bez ohledu na vyznání.

Více o nás se můžete dočíst na webových stránkách Diakonie ČCE.