Přihláška - manažer sociálních služeb

 • Nominovaný

 • Zaměstnavatel


 • Navrhovatel


 • Nahrát soubory:

  Vyplňte následující povinné přílohy a soubory nahrajte zpět do přihlašovacího formuláře.

  Informovaný souhlas ke stažení zde. Dotazník ke stažení zde.

  Důvod nominace:

  Navrhovatel zde uvede a vysvětlí v rozsahu cca 1 normostrany důvody nominace (dle následující osnovy):

  • Čím vyniká váš zaměstnanec/kolega, proč jste se rozhodli pro jeho nominaci v Národní ceně sociálních služeb?
  • V čem je přístup nominovaného k uživatelům výjimečný?
  • Popište spolupráci nominovaného s rodinou klienta, či jeho blízkými.
  • Jak nominovaný spolupracuje v týmu?
  • Má nominovaný schopnost poznat a stanovit hranice svých možností a možností uživatelů (prevence syndromu vyhoření, schopnost asertivního jednání, přiměřenost péče apod.)?

  Odesláním takto vyplněné a podepsané přihlášky navrhovatel i nominovaný potvrzují, že pro účel soutěže a aktivit s ní souvisejících souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., že se seznámili s pravidly soutěže, že s nimi souhlasí a zavazují se je dodržovat.