Ocenění pracovníci - Březinová JitkaHlasování je vypnuto!

Březinová Jitka


Nominace v kategorii: Pracovník v sociálních službách - Pečovatel/ka roku - Pobytové služby
Doba praxe: 20
Zařízení: Domov pro seniory Pelhřimov
Nominuje: zaměstnavatel

Jitka Březinová pracuje v naší organizaci čtvrtým rokem, má však bohaté zkušenosti z práce s lidmi s duševním onemocněním z předchozího zaměstnání, které u nás bohatě využívá. I přesto, že má ekonomické vzdělání, pracuje v sociálních službách již dvacet let. Na cenu Pečovatelka roku 2018 jsem se rozhodla Jitku nominovat za její práci v domově se zvláštním režimem, kde pečuje a aktivizuje 40 našich klientů, jež vesměs trpí těžkými stupni demence. Jitka se zasloužila jednak o vlastní založení služby domov se zvláštním režimem a zejména o to, že zde můžeme pracovat v konceptech bazální stimulace a smyslové aktivizace, neboť je koordinátorkou těchto konceptů. Jitka má dva stupně vzdělání v konceptu bazální stimulace a kurz smyslové aktivizace, nejen, že provádí vlastní práci s klienty, ale také vede a radí ostatním pečovatelkám, jak s klienty pracovat, aktivizace je u nás záležitost celého týmu, její koordinace a organizace však leží na Jitce. Ke klientům vždy přistupuje s maximální trpělivostí a respektem a vede k tomu i ostatní personál. Právě díky její podpoře se u řady klientů povedlo znovu obnovit jejich dovednosti - například samostatně jíst, komunikovat s ostatními klienty, radovat se z běžných věcí. Právě její schopnost empatie a schopnost projevit svůj názor a ovlivnit ostatní vede k tomu, že i další členové týmu nahlíží na klienty jinak, vnímají je jako komplexní osobnosti a při práci s nimi pracují klidněji, nespěchají, lépe je znají, respektují je. Na týmových poradách se nebojí říct, co si myslí, spolupracuje s celým týmem a je i velkou podporou vedoucímu služby. Podobnou podporu poskytuje i blízkým klienta, pro něž má vždycky vždy uklidňující slovo, neboť i oni se často se situací nemocného vyrovnávají velmi špatně. Vzhledem ke své bohaté praxi, si Jitka již dokáže stanovit hranice a problémové záležitosti diskutuje na týmových poradách či při supervizích, nikdy nevystupuje jako člověk, který všechno ví a všechno zná, chová se spíš skromně a nebojí se hovořit o svých slabých stránkách, má velmi silnou sebereflexi, což ji při náročné práci také jistě pomáhá.


Zpět na seznam soutěžících