Ocenění pracovníci - Morčušová JitkaHlasování je vypnuto!

Morčušová Jitka


Nominace v kategorii: Pracovník v sociálních službách - Pečovatel/ka roku - Ambulantní služby
Doba praxe: 10
Zařízení: Diakonie Praha
Nominuje: zaměstnavatel

Jitka patří mezi zaměstnance, kteří ve stacionáři pracují již od samého počátku. Původním povoláním je kartografka. Tato profese vyžaduje přesnou orientaci a pečlivost při zaznamenávání konkrétních dat. Těchto svých osobních kvalit využívá i v nynějším zaměstnání. Velice dobře zná prostředí i průběh poskytovaných služeb, svědomitě vede potřebnou dokumentaci, která je důležitou součástí poskytované služby. Je velkou oporou pro všechny pracovníky. Díky jejím zkušenostem a přehledu ve službě si jí ostatní kolegové velmi váží. Vždy je velmi ochotná a též všem nápomocná. Umí také citlivě upozornit na nedostatky ve službě tam, kde je potřeba nápravy. V přímé péči o uživatele je Jitka velice empatická, umí jim naslouchat a patřičně reagovat na jejich potřeby. Cíleně vymýšlí aktivity tak, aby jim vyhovovaly ve všech směrech. Uživatelé služby se vždy těší na zážitkové dny s ní i na bazální stimulaci. Při individuální aktivitě se jim vždy maximálně věnuje.


Zpět na seznam soutěžících