Ocenění pracovníci - Holubová JanaHlasování je vypnuto!

Holubová Jana


Nominace v kategorii: Sociální pracovník
Doba praxe: 27
Zařízení: Jihoměstská sociální a.s., Praha 4
Nominuje: zaměstnavatel

Naše kolegyně své působení vnímá spíše jako poslání než povolání. V rámci své práce si uvědomuje, že svými radami, poskytnutou pomocí a zásahem do nepříznivé situace klienta bezprostředně vstupuje do jeho života a ovlivňuje tak řešení jeho problému. Je skromná, ochotná, bez potřeby zviditelňování své osoby či práce. Je profesionálem s lidským přístupem a jistotou pro seniory v našich sociálních službách. Ke každému přistupuje citlivě s ohledem na jeho osobnost, nastavení či potřeby. Podporuje samostatnost klientů, vhodným způsobem směřuje jejich kroky k řešení dané situace a přitom respektuje jejich právo na svobodné rozhodnutí. Za dobu působení v pečovatelské službě pomohla pozitivně ovlivnit životy nespočetného množství klientů či zmírnit negativní dopady jejich situace. Její prací není jen sociální poradenství či sociální šetření. V rámci svého působení v pečovatelské službě od základů vytvořila fungující systém kurzů, přednášek, akcí, výletů a volnočasových aktivit pro seniory.


Zpět na seznam soutěžících