Vítězové minulých ročníků

Profily oceněných v roce 2018

 

Pracovník v sociálních službách - pobytové služby

Viktor Polák, Domov Barbora Kutná Hora

Pan Polák je mimořádně oddaného své práci. O klienty pečuje s výjimečným osobním úsilím a hlubokým porozuměním a láskou již dlouhých 18 let. Pro svůj optimistický přístup a ochotu vždy pomoci, je pro klienty a pracovní tým téměř nepostradatelný. Klienti ho vyhledávají, rádi se mu svěřují a řeší s ním své osobní starosti i radosti. Pan Polák je vždy připraven ochotně, vstřícně s dobrou náladou a otevřeným srdcem pomoci druhému. Ke své profesi přistupuje s osobním zájmem a pomoc druhému považuje za poslání. Svým pracovním nasazením pozitivně motivuje své kolegy a přispívá k pohodové atmosféře na pracovišti. Nikdy není negativní. Rádi bychom za klienty a pracovníky poděkovali touto cestou za jeho mimořádný přístup ke své práci.

Dále byli v této kategorii oceněni:

Blanka Bočková, Jitka Březinová, Petra Fialová, Blanka Nídlová

 

Pracovník v sociálních službách - terénní služby

Helena Novoveská, Diecézní charita Brno

Paní Helena je chápavá, vnímavá, empatická, do své práce vnáší nové podněty, poznatky, které průběžně získává při celoživotním vzdělávání a maximálně je využívá při každodenní práci. Pečovaní ji mají rádi a má jejich důvěru. Nejeden uživatel naší služby se se svými problémy obrátí na paní Novoveskou dříve, než vše projedná se svými rodinnými příslušníky. Ke každému uživateli přistupuje individuálně na základě jeho potřeb, má smysl pro přesný odhad co lze, co je možné uživateli ještě říct a kde je dobré vyčkat. Je dobrý diplomat, umí dobře předvídat a v důsledku toho i dobře vyhodnotit konkrétní situaci. S ohledem na své celoživotní profesní zkušenosti dokáže správně vyhodnotit i složité situace, dokáže si stanovit mantinely toho, co lze a je v jejích možnostech a toho, kdy je potřeba udělat ústupek, aby se např. předešlo konfliktu a vyhrocené situaci. Dokáže uplatnit svoji autoritu způsobem sobě vlastním, kdy je doporučení vnímáno nikoliv jako příkaz, ale jako dobrá rada. Je člověkem na svém místě, který za dobu svého působení jako pracovnice v sociálních službách vykonávala vždy svou práci dobře a svědomitě. Zcela určitě její návštěvy u našich klientů nikdy nebyly pouze o provedeném úkonu, ale o tom, že se na ni vždy naši klienti těšili a těší. Ke své odvedené práci přidává vždy i kousek srdce.

Dále byli v této kategorii oceněni:

Miroslava Jurdová, Dana Prokešová, Lenka Schmidhammerová, Dana Stloukalová

 

Pracovník v sociálních službách - ambulantní služby

Dagmar Brhelová, MSSS v Mostě - p. o.

V Denním dětském rehabilitačním stacionáři v Mostě pracuje Dáša obětavě a s velkou trpělivostí již několik let. Jak sama říká "našla se" v práci s dětmi. Ke každému dítěti přistupuje citlivě a nikdy jí nechybí úsměv na rtech. Její laskavý přístup všichni oceňujeme, a pochvalně se o jejím chování vyjadřují i rodiče dětí. Stále pozitivní ladění, mimořádné pracovní nasazení a ochota pomáhat z ní dělají výbornou kolegyni, která navíc nezkazí žádnou legraci. Pro docházející děti je hodnou tetou, pro některé jen tou jedinou tetou, která se s nimi ráda pomazlí, pochválí a pomůže. Nás těší, že ji máme v týmu. Často pomáhá i rodičům a to jen tím, že je vyslechne a povzbudí, pokud se ocitnou v obtížných situacích. Studentkám, vykonávajícím u nás praxi ochotně předává své zkušenosti a znalosti. Dodržování předpisů, vzdělávání a znalosti standardů jsou pro ni samozřejmostí. Dáša má radost z každého pokroku nebo zlepšení, kterého děti dosáhnou, a těší ji, že mohla pomoci. 

Dále byli v této kategorii oceněni:

Alena, Eliášová, Jitka Morčušová, Šárka Svobodová, Jindřiška Váňová

 

Sociální pracovník

Helena Hingarová, Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Paní Helena dlouhodobě vede pravidelnou artefiletickou skupinu, která je místem, kde mohou uživatelé Centra mluvit o tom, co je těší a trápí, podpořit se navzájem, respektovat nedostatky druhých, spolupracovat a pomáhat si. A také najít svoje přednosti a místo ve skupině. Paní Helena se nebojí nových cest, je nápaditá ve skupinové i v individuální práci s klientem. Její největší přinos při spolupráci s rodinou je to, jak dokáže rodině „otevřít oči“ ve vnímání jejich blízkého. Ukazuje, v čem je klient jedinečný a výjimečný, co všechno zvládá, jak moc je jeho příběh zajímavý. Pro Helenu nic není nemožné, všechno stojí za to vyzkoušet, prozkoumat, chodit úzkými nevyšlapanými cestami. A to jak ve svém osobním životě, tak i při práci s klienty, A to je vlastně také důvod naší nominace.

Dále byli v této kategorii oceněni:

Jana Holubová, Jana Mašlonková, Monika Megličová, Alena Rušarová

 

Manažer roku

Karel Novák, DIakonie ČCE - Diakonie Rolnička

Karel Novák je leaderem. Mnoho let vykonává pozici ředitele střediska, ale dokázal si i během dlouhých let uchovat neodtažité, zaujaté, nepovrchní vnímání potřeb klientů i pracovníků. Je vždy a za všech podmínek klidný a vyrovnaný. Je velmi empatický a snaží se všem pracovníkům pomoci i v jejich osobním životě, podržet je a podpořit v těžkém období. Každý pracovník je pro něho důležitý, s každým jedná důstojně a vstřícně. Umí poradit a podpořit. Nedělá mu problém dát svým podřízeným dostatek kompetencí a prostoru pro jejich realizaci. Spíše než na manažera roku, bychom ho nominovali na člověka roku.

 

Profily oceněných v roce 2017

 

Pracovník v sociálních službách - pobytové služby

Štiková Miluše,  Domov seniorů Drachtinka

Paní Štiková začínala v sociálních službách jako dobrovolníce. Domovu věnovala přes 1.680 hodin svého volného času. Při své dobrovolnické činnosti se zaměřovala nejen na individuální práci s klientem, ale také na práci se skupinou. Od roku 2011 je v domově pro seniory zaměstnaná na oddělení aktivizace. V současné době v domově pracuje jako koordinátorka oddělení pracovníků aktivizačních činností. Při své každodenní práci se věnovala a věnuje osvětové činnosti ostatních pracovníků i dobrovolníků nejen v oblasti trénování paměti, ale zejména v oblasti praktické roviny u klientů trpících demencí (i v hlubších stupních regrese), kdy nejen v denní praxi ale také formou interních školení přináší potřebné informace. Při své práci kromě jiného dokáže úspěšně aplikovat validaci a také pracuje spolu s kolegyněmi s bazální stimulací a nově s konceptem biografické péče dle Erwina Böhma.

Dále byli v této kategorii oceněni:

Petra Bartošová (Domov Barbora Kutná Hora), Marta Buriánková (Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně), Lenka Vlčková (Městská správa sociálních služeb Kadaň), Miroslava Zouplnová (Domov seniorů Uhlířské Janovice)

Pracovník v sociálních službách - terénní služby

Palacká ZdenkaDiecézní charita Plzeň

Pro Zdenku je velmi důležité ušít péči klientům a jejich rodinám přímo na míru. To znamená, znát jejich situaci a potřeby a včas na ně reagovat. Tímto každodenním přístupem si získává u klientů i jejich rodin důvěru. Nezlehčuje jejich problémy, z její práce je cítit opravdový zájem, který přenáší i na svůj tým i na okolí lidí, o které pečuje. Zdenka má výjimečný dar „dotyku“. Klientů se dotýká lehce a jemně s obzvláštní péčí. Zdenka ke svému týmu přistupuje respektujícím a partnerským způsobem. Nejdůležitější hodnotou je pro ni dobrá atmosféra v týmu a klidné zázemí pro pečovatelky. Vychází při tom z přesvědčení, že když je spokojený pracovní tým, tak může přenášet pohodu a klid i směrem ke klientům. Za svými kolegyněmi vidí především výjimečné lidi s osobním příběhem, které v jejich práci i soukromém životě podporuje.

Dále byli v této kategorii oceněni: 

Dagmar Dušánková (Ústav sociálních služeb v Praze 4), Karel Malina (Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí), Ivana Markvartová (Diakonie ČCE - středisko Blanka), Anna Řádová (Oblastní charita Pelhřimov)

Pracovník v sociálních službách - ambulatntní služby

Walterová Zdeňka, Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou

Paní Walterová je výjimečná v tom, jak si svým trpělivým, klidným a empatickým přístupem dokáže vybudovat oboustranně důvěryplný vztah s klienty. Vztah, na kterém lze stavět a který bývá velkým přínosem nejen pro klienty, ale i personál a celé naše Centrum. Zdenu sama pro sebe nazývám naší „tichou silou“. Často bývá první osobou, na kterou se naši klienti obrátí se svým trápením a ona jim věcně, tiše, prakticky, či pouhou účastí a empatií pomůže. Nemá nikdy problém pomoci a podpořit kolegyni, předat v klidu, s citem a empatií podstatné informace, ty důvěrné si nechává pro sebe. Dá se jí věřit a spolehnout se na ni. Také o legraci s ní nebývá nouze, dokáže si ji s nadhledem udělat i sama ze sebe, když jí zrovna něco nevyjde tak, jak by chtěla.

Sociální pracovník

Prný ZbyněkDiakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí

Zbyněk Prný působí jako sociální pracovník v pečovatelské službě a osobní asistenci, kde dokáže s empatií jednat s klienty vždy ve prospěch zlepšení jejich nepříznivé situace. Klade důraz na nalezení takového řešení, ve kterém se nastaví sdílená péče efektivně, se zapojením komunity. V průběhu posledních dvou let se jako vedoucí služeb zasadil o modernizaci pečovatelské služby našeho střediska Diakonie. Zavedl nové metody sociální práce ke zjišťování nepříznivé situace klientů, přenastavil spektrum výkonů služby, reorganizoval provoz služby a podporoval tým, aby nové nastavení služby zvládli co nejlépe. Dokáže vidět situaci klientů i jejich rodin s nadhledem a přesto citlivě a s respektem vůči jedinečné situaci každého z nich. Často je obhájcem jejich práv, ve složitých případech iniciuje zapojení sociálních pracovníků sociálního odboru a jiných odborníků a velmi systematicky přistupuje k vedení případu. Spolupráce s ním je otevřená, přátelská a směřuje k rozvoji každého pracovníka. Pan Prný podporuje i soudržnost týmu, pracovníci jezdí společně do divadla, na výlet či výšlap do hor. 

Dále byli v této kategorii oceněni:

Lenka Bunešová (Městská správa sociálích služeb v Mostě), Jana Hendrychová (Nemocnice Louny), Amálie Chlápková (Diakonie ČCE- středisko Vsetín), Renáta Kunzová (Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)

Manažer roku

 • Paní ředitelka Emílie Kalová, Městské centrum komplexní péče
 • Zdislava Odstrčilová z Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí
 • Petr Houšť z Oblastní charity Uherský Brod

Profily oceněných v roce 2016

 

Pracovník v sociálních službách - pobytové služby

 

Marcela Nyčová, Domov Na Hrádku, poskytovatel sociální služby, Červený Hrádek

Jako pracovnice sociálních služeb se vždy snažila o zodpovědný přístup k životu uživatelů. Klienti, jež přešli z domova pro osoby se zdravotním postižením do chráněného bydlení, a s kterými v současné době pracuje, ji respektují a vědí, že je svým přístupem vede do běžného života. Věří ji. Práci v sociálních službách bere jako poslání, nehledí na čas. Kolektiv pracovníků ji respektuje, je jim nápomocna svými bohatými zkušenostmi, znalostmi i dovednostmi. 

Dále byli v této kategorii oceněni:

Rostislav Matějka (Pohoda, o.p.s., Praha), Marie Novotná (Městské centrum komplexní péče, Benátky nad Jizerou), Alice Rusňáková (Domov Vítkov), Izabela Zajac (CSS Český Těšín)

 

Pracovník v sociálních službách - terénní služby

 

Alena Čížková, Dotek, o. p. s, Vizovice

Naše Alča jak jí oslovujeme my, se kterými spolupracuje, nezkazí žádnou srandu. Její suchý smysl pro humor nám pomáhá ve složitých chvílích. „Až já budu potřebovat opatrovat, tak si zamlouvám Alču“, volají hlasy spolupracovníků. Je jasné, že všechno bude v „cajku.“ Má ráda rozmanitost, smysluplnost a lidskost svojí práce. Nechce se starat jenom o tělo, ale především o duši člověka.

Dále byli v této kategorii oceněni:

Zdeňka Kůsová (Charita Malenice), Alena Onderková (Charita Český Těšín), Olga Trefilová (Centrum sociálních služeb Kojetín), Zdena Volavá (Naděje, pobočka Brno)

 

Pracovník v sociálních službách - ambulatntní služby

 

Věra Chaloupková, Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o.

Díky svému lidskému vnímavému přístupu k lidem, dokáže najít cestu i k uživatelům v těžkém stádiu demence, u kterých mají ostatní pracovníci problémy. Díky své velké vnímavosti dokáže vycítit, rozpoznat a vyzkoušet individuální přístup k uživateli, který jednak usnadní péči o člověka celému týmu pracovníků a samotnému člověku umožní zkvalitnit jeho život.

Dále byli v této kategorii oceněni:

Alena Al Sharua (Diakonie ČCE), Eva Onuščáková (MSSS v Mostě), Věra Prošková (Santé - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb)

 

Sociální pracovník

 

Jaroslava Slivoňová, DOmov pro seniory Chodov

Je to člověk, který je výslovně stvořen pro práci se seniory v duchu aktivit, reminiscence, cvičení a zkrátka všeho, co naplňuje literu našeho zákona v oblasti aktívního trávení volného času naších klientů. Svoje bohaté teoretické vědomosti plně využívá a uplatňuje ve své práci, kterou dělá na vysoké profesionální úrovni, doplněné tím podstatným a hlavním co je pro práci se seniory potřeba - srdcem.

 

Manažer roku

 

Ing. Věra Bařinová, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou


Profily oceněných v roce 2015

 

Pracovník v sociálních službách - pobytové služby

 

Renata Hrabinová, Domov Letokruhy, Budišov nad Budišovkou

Paní Hrabinová práci pečovatelky vykonává celých 35 let, celou dobu v Domově Letokruhy. Paní Hrabinová byla vždy pracovitá, spolehlivá, obětavá a pomoc druhému se stala pro ni celoživotním krédem. I dnes, jako náš brigádník a dobrovolník, má co předávat mladším spolupracovníkům. Její životní sílu, elán, nekonečnou energii, fyzickou a psychickou zdatnost ji můžeme všichni závidět. Pro svou komunikativnost a smysl pro humor je oblíbená nejen mezi spolupracovníky, ale také mezi uživateli. Po celou dobu aktivní činnosti udržovala pracovní kolektiv, organizovala společné a mimopracovní akce, nezapomněla na žádné jubileum ostatních kolegů. Není divu, že jí spolupracovníci i uživatelé neřeknou jinak než „babi Renka“.

Dále byli v této kategorii oceněni:

Daniela Kozubíková (Domov Letokruhy), Dana Pěničková (Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou), Jan Prošek (Hospic sv. Lazara), Zdeňka Rakovská (CSS Praha 2)

 

Pracovník v sociálních službách - terénní služby

 

Růžena Kupčová, Pečovatelská služba, Vratimov

Nominací paní Kupčové na toto ocenění chtějí spolupracovníci vyjádřit velké a srdečné díky za její obětavou práci a láskyplný přístup ke klientům pečovatelské služby města Vratimova, kterou je schopna stále stejnou, ba dokonce vzrůstající intenzitou vykonávat již dlouhých 24 let. Klienti pečovatelské služby, kterých se za dlouhé roky poskytování této služby vystřídalo nesčetně, měli a mají paní Kupčovou velmi rádi, těší se z její přítomnosti a pochvalují si její pečlivě vykonávanou práci a milou, usměvavou povahu. Ke klientům i jejich rodinným příslušníkům je velmi všímavá, empatická k jejich potřebám, náladám, přizpůsobuje se jejich tempu a přistupuje k nim vždy s porozuměním a podporou. Prostě se pro tuto práci - jak se říká „narodila“. 

Dále byli v této kategorii oceněni: 

Libuše Hofrichtrová (Sociální služby města Nový Bor), Jana holiš (Pohoda, o.p.s., Praha 4), Marcela klanicová (DCH Brno - OCH Žďár n. S.), Jana Macečková (Slezská diakonie, Český Těšín)

 

Pracovník v sociálních službách - ambulatntní služby

 

Michaela Pachmanová, Centrum sociálních služeb Praha 2

Míša Pachmanová přistupuje ke klientům s otevřeným srdcem a myslí, velice laskavě, kreativně a empaticky. Umí je přesvědčit, že dokážou věci, na jaké by si ani nepomysleli. Dokáže u každého jednotlivého klienta vyzdvihnout jeho kladné stránky, schopnosti a dovednosti. A klienti se její zásluhou cítí být hodnotnými, potřebnými lidmi. S rodinnými příslušníky klientů jedná Míša otevřeně, ale zároveň maximálně taktně. A oni jí to oplácejí důvěrou a vděčností. Jako kolegyně je Míša nesmírně pracovitá, spolehlivá a vstřícná. Lze se s ní na čemkoli domluvit a její slovo platí. Naslouchá, ale dokáže též říci svůj názor, pohled na věc, a to je velmi důležité. 

Dále byli v této kategorii oceněni: 

Iveta Černá (Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L.), Věra Klaputová (sociální služby Karviná), Eleonora Slaviková (Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim)

 

Sociální pracovník

 

Marta Šosová, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko

Paní Marta Šosová přijala místo vedoucí penzionu pro seniory, který velmi úspěšně uvedla do provozu s citlivým přístupem k potřebám uživatelů a důrazem na zachování co možná největší samostatnosti a začlenění do komunity. Po čtyřech letech bylo třeba doplnit tým charitní poradny. Poradenství odborné, ale bezplatné a zároveň citlivé na přístup k uživateli služeb by se bez přístupu Marty Šosové jen těžko mohlo realizovat. Současně s prací učí na střední odborné škole. Ze své bohaté praxe pomáhá formovat mladé lidi, a to nejen vědomostmi, ale také ve sdílení hodnot a o pomoci bližnímu v nouzi. Marta Šosová neplní pouze povinnosti vyplývající z náplně práce, ale funguje pro celou organizaci v případě potřeby jako neformální a všemi uznávaný poradce.

Dále byli v této kategorii oceněni: 

Zdena Frolová (Sociální služby Šternberk), Zuzana Hušková (Statutární město Brno, odbor pečovatelské služby), Romana Trojanská (Oblastní chrita Vimperk), Zuzana Wronková ( Slezská diakonie Český Těšín)

 

Manažer roku 2015

 

Ing. Daniel Lusková, MPA, Domov u Biřičky Hradec Králové

Ing. Daniela Lusková se ve sféře sociálních služeb pohybuje již 20 let. Pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí, má zvláštní odbornou způsobilost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Je také spoluzakladatelkou Profesního svazu sociálních pracovníků. V současné době je ředitelkou domova pro seniory v Hradci Králové, sociální pracovnicí agentury podporující pěstounskou péči a lektorkou kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Za jejího působení v Domově u Biřičky v Hradci Králové byla provedena komplexní procesní analýza. Spokojenost uživatelů domova je zjišťována každoročním dotazníkovým šetřením. V uplynulém roce byl navýšen počet pracovníků v sociálních službách i počet zdravotnických pracovníků, domov se zaměřuje více na kvalitu nutriční péče. 

Dále byli v této kategorii oceněni: 

Jarmila Eliášová (Centrum sociálních služeb Znojmo), Danuše Fomiczewová (Domov u Fontány)

 


Profily oceněných v roce 2014

 

Anna Pastyříková

Pracovník v sociálních službách, pobytové služby

Doba praxe: 36 let

Zařízení: Domov Vítkov

Hanka, jak paní Anně Pastyříkové říká každý, kdo ji zná, by svou práci nebyla tak bravurně zvládala, kdyby nebyla obdařena vlastnostmi, jako je laskavost, vstřícnost, skromnost, empatie a především neuvěřitelná trpělivost, díky které zvládá už deset let pečovat o seniory s pokročilou demencí. Hanka se ráda věnuje lidem, kteří vyžadují individuální přístup, dotekovou terapii, povídání a naslouchání, nebo předčítání či procházky po zahradě.

Dále byli v této kategorii oceněni:

 • Libuše Čechová, Sociální služby města Žďár nad Sázavou
 • Jiřina Červenková, Harmonie Krnov
 • Jana Hájková, Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
 • Marie Krejčí, Centrum sociálních služeb Prostějov

 

Petr Křivánek

Pracovník v sociálních službách, terénní služby

Doba praxe: 12 let

Zařízení: Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

Petr při své práci umí používat selský rozum, lidský cit, jeho vystupování je skutečné a přitom taktní. K nezaplacení je při výkonu práce osobního asistenta jeho zručnost a dovednosti – umí si poradit s mnoha praktickými problémy. Petr své kvality prokázal i v první polovině letošního roku, kdy se bohužel výrazně zhoršil zdravotní stav naší dlouhodobé klientky, která ke svému vrozenému postižení prodělávala těžké onkologické onemocnění. Této klientce pomáhal i nad rámec svých pracovních povinností a pracovní doby.

Dále byli v této kategorii oceněni:

 • Hana Bajgarová, Pečovatelská služba statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Mária Koscelníková, Odbor pečovatelské služby města Brna
 • Marta Kosíková, Pečovatelská služby města Brna - Žabovřesky
 • Lada Melková, Oblastní charita Horažďovice

 

Eva Kandrnálová

Pracovník v sociálních službách, ambulantní služby

Doba praxe: 12 let

Zařízení: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Paní Evu Kandrnálovou nominuji pro velké pracovní nasazení a ochotu pracovat i nad rámec svých pracovních povinností. Charakterizuje ji lidský přístup a porozumění, se kterým jedná s klienty našeho zařízení.

Dále byli v této kategorii oceněni:

 • Ivana Baďurová, Sociální služby pro seniory Olomouc
 • Irena Čecháková, Sociální oddělení Židovské obce v Praze
 • Miroslava Drahozalová, Sociální služby města Havlíčkova Brodu
 • Alena Jílková,  Denní dětský rehabilitační stacionář (MSSS v Mostě p. o.)

 

Vlasta Sidonová

Sociální pracovník

Doba praxe: 20 let

Zařízení: Sociální oddělení Židovské obce v Praze

Paní Vlasta Sidonová stála u zrodu sociálních služeb na Židovské obci v roce 1993. Začínala s několika dobrovolníky. Do sociálních služeb se jí daří začlenit především velký respekt ke klientům, kteří přežili Šoa a osobní a zároveň profesionální přístup.

Dále byli v této kategorii oceněni:

 • Jana Heřmánková, Sociální služby Chomutov
 • Martina Kučerová, Sociální služby Šternberk
 • Jiří Sedláček, Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče, Děčín
 • Martina Markovicsová, Domov u fontány Přelouč

 

Manažer sociálních služeb

Ing. Jiří Procházka

Jiří Procházka je 10 let ředitelem Palaty - domova pro zrakově postižené v Praze. V průběhu jeho manažerského působení se mu podařilo z Palaty vybudovat špičkové centrum pro osoby s postižením zraku plně srovnatelné s analogickými zařízeními v zahraničí. Neméně důležitý je také jeho lidksý a profesionální přístup ke klientům a jaho schopnost jim naslouchat. V neposlední řadě patří ocenění i jeho schopnosti vytvářet hezké vztahy napříč organizací, kterou řídí.


Profily oceněných v roce 2013

 

Antonie Pleskačová

Pracovník v sociálních službách – pobytové služby

Pracuje v domově pro seniory v Diakonii Sobotín. Kolegové o ní říkají, že pro ně představuje jistý ideál pečovatelky – příjemným vystupováním, laskavým jednáním i nekonfliktností. Je to žena, kterou byste pokládali za čest mít za kolegyni, je to pečovatelka, kterou byste si přáli, aby se starala o vaše rodiče. Zdobí ji vnímavost, pochopení, trpělivost a takt, ale také důvtip, kreativita a velké nasazení. Nové přístupy k péči o seniory, jež postupně zavádí její tým, ji naplňují obrovskou motivací a energií.

Dále byli oceněni:

 • Irena Mižďochová, Domov Letokruhy, p. o.
 • Jana Petříková, Domov Barbora Kutná Hora
 • Radovan Pokorný, Diecézní charita Brno, Chráněné bydlení sv. Michaela
 • Anna Zajaczová, Charita Hlučín, Charitní domov sv. Mikuláše
 • Pracovník v sociálních službách – terénní služby

 

Lýdie Konieczná

Pracovník v sociálních službách – terénní služby

Pracuje v centru sociálních služeb v Českém Těšíně. Pomáhá lidem už dvacet let a téměř celý svůj profesní život tak zasvětila obětavé práci se seniory. Spolupracovníci si váží jejích mnohých zkušeností i ochoty poradit a pomoci. Za důležitý vklad pro své každodenní pečovatelské povinnosti považuje dobré rodinné zázemí, které je jí posilou a zdrojem vnitřního klidu. Ten pak může paní Konieczná rozdávat i dále. Odměnou je pak spokojenost a úsměvy těch, kdo jsou svěřeni do její laskavé péče.

Dále byli oceněni:

 • Jarmila Jedličková, Pečovatelská služba Homediss, o. p. s.
 • Milan Macoun, Charitní pečovatelská služba Brno
 • Alena Šmídová, Centrum sociálních služeb Kojetín, p. o.
 • Lenka Švarcová, Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s.

 

Petra Komašková

Pracovník v sociálních službách – ambulantní služby

Pracuje v centru ambulantních a pobytových služeb Santé v Havířově. Je příkladem profesionálního a individuálního přístupu. Je velmi kreativní a nápaditá, při práci s klienty je znát také její obrovská trpělivost. Ve své dvacetileté praxi dovede pochopit jedinečnost klientů, jejich různorodá postižení a specifika jejich chování. Každodenní práci paní Komaškové povzbuzuje
celá řada drobných radostí: příjemná atmosféra v práci, pochvala od kolegů či pokroky klientů.

Dále byli oceněni:

 • Jitka Beníčková, Oblastní charita Uherský Brod, Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence
 • Silvie Juřicová, Slezská diakonie EFFATHA, sociálně terapeutické dílny

 

Jana Hrdinová

Sociální pracovník

Pracuje se seniory v uherskobrodské Charitě a s péčí o dříve narozené má dlouholeté zkušenosti. Vyznačuje se velkou psychickou odolností, empatií, vstřícným přístupem k nemocným. Pro tuto práci se rozhodla na základě životních zkušeností, v nichž paní Hrdinová skutečně dostála svému příjmení: postižený syn, úmrtí dcery, vážně nemocná matka s roztroušenou sklerózou, stáří rodičů. V její motivaci pomáhat ji povzbuzuje pozitivní zpětná vazba od těch, jimž prokázala svou pomoc. Velmi ji také podpírá víra v Boha.

Dále byli oceněni:

 • Věra Sedláková, Slezská diakonie Eunika, denní stacionář a poradna rané péče
 • Pavlína Staňková, Domov pro seniory Kamenec
 • Anna Tomčáková, Domov seniorů Chodov

 

Manažer sociálních služeb

Jiří Dušek

Je ředitelem domova pro seniory v Šanově na Znojemsku. Jako manažer sociálních služeb má zkušeností na rozdávání: podílel se na vybudování a uvedení do provozu čtyř velkých seniorských zařízení. Se svými kolegy usiluje o týmovou práci i o vybudování prostředí, kde si lidé váží jeden druhého. Zdůrazňuje, že každý je důležitou součástí jednoho fungujícího
organismu domova, ať je to ředitel nebo třeba uklízečka. Motto pana Duška zní: Pečovat o staré a nemocné důstojně a s láskou.

 

Cena veřejnosti

Alena Šmídová

Pracuje v centru sociálních služeb v Kojetíně. K povolání pečovatelky se dostala náhodou, když před lety s touhou pomáhat starším a nemocným lidem reagovala na inzerát. Teprve během pětadvaceti let praxe poznala mnohé obtíže, jež práce pečovatelky obnáší, ale jak sama říká, neodradilo ji to, naopak spíš naplnilo smyslem její práci. A co paní Šmídovou v práci těší a posiluje? Třeba když ji uživatelé vítají se slovy „těšila jsem se na vás“ nebo „jsem rád, že vás zase vidím“.