K zákonu o sociálních pracovnících

13. 9. 2016 Obdrželo vedení svazu dopis MPSV, kterým je osloveno ke spolupráci v pracovní skupině k etickému kodexu.

29. 1. 2016 Připomínky Profesního svazu sociálních pracovníků APSSČR k Věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících ke shlédnutí zde.

28. 1. 2016 Výsledky jednání ministryně se zástupci tří organizací (D. Lusková, P. Pěnkava a Š. Vlková) je možné shlédnout zde.

14. 1. 2015 Věcný záměr zákona je ve vnějším připomínkovém řízení, pracovní skupina profesního svazu zpracovává připomínky. Ministryně se s předsedkyní profesního svazu ve věci podpory zákona o sociálních pracovnících sejde 22.1.2016 v poslanecké sněmovně. 

8. 1. 2016 Ministryně na výzvu a žádost o termín jednání dosud nereagovala.

27.12. 2015 O pomoc byly požádány sociální výbory obou parlamentních komor.

23.12. 2015 Vláda ČR na svém jednání dne 15. prosince 2014 usnesením č. 1056 schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2015, v němž je stanoven termín předložení věcného záměru zákona o sociálních pracovnících v červnu roku 2015. Hlavním gestorem sociální práce v České republice je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které požádalo o prodloužení termínu na prosinec 2015. Avšak k dnešnímu dni k předložení věcného záměru zákona o sociálních pracovnících vládě nedošlo.  Z tohoto důvodu odeslala předsedkyně svazu 23.12.2015 tzv. Vánoční výzvu ministryni Michaele Marksové, ve které ji vyzvala k odpovědnosti a k jednání.

Otevrený dopis

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.