Sekce adiktologických služeb

Adiktologická sekce se zabývá specifickými potřebami členů APSS ČR, kteří poskytují adiktologické služby, tedy služby pro uživatele návykových látek včetně alkoholu a tabáku a jejich socálnímu okolí. Jsou v ní zapojeni především členové APSS ČR, kteří poskytují kontaktní centra, odborné sociální poradenství, terénní programy, terapeutické komunity a služby následné péče.

Cílem sekce je:

 • zprostředkovat výměnu informací mezi poskytovateli a odborníky z řad MPSV, krajských úřadů, inspektorů i vzájemně mezi sebou
 • informovat své členy o změnách v legislativě a jiných důležitých skutečnostech týkajících poskytování dané služby
 • pořádat odborné semináře, konference a setkání sekce
 • podílet se na vzdělávací a publikační činnosti APSS ČR

Některé oblasti, kterými se sekce zabývá:

 • Inspekce kvality v sociálních službách
 • Standardy kvality – individuální plánování, cíle klienta, tvorba metodik – specifika v terénní službě
 • Zkušenosti a způsoby práce na jiných pracovištích – dobrá praxe
 • Změny v legislativě
 • Management a financování služeb
 • Sjednocení metodik a postupů
 • Vzdělávání

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.