Sekce ambulantních služeb

Ambulantní sekce se zabývá specifickými potřebami členů APSS ČR, kteří poskytují ambulantní formy služeb. Patří mezi ně především sociální služby Denní stacionáře, Centra denních služeb, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociální rehabilitace, Odborné sociální poradenství, Tlumočnické služby, Sociálně terapeutické dílny, Průvodcovské a předčitatelské služby atd.

Vznik sekce

Dne 28. 1. 2009 Prezidium APSS ČR rozhodlo při svém jednání o vzniku Republikové sekce pro ambulantní služby sociální péče. Jejím cílem je monitorovat specifické problémy poskytovatelů ambulantních služeb, připravovat připomínky k legislativě, přinášet prostor pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe, organizovat specializované vzdělávání a v neposlední řadě připravovat setkání a konference sekce, která povedou ke zkvalitňování poskytovaných služeb.

11. 06. 2009 se uskutečnilo I. setkání sekce a se z téměř 100 členů APSS ČR poskytujících ambulantní služby se sešlo 37 zástupců z celé republiky. V průběhu 3 hodinového jednání byly specifikovány oblasti problémů, připraveny podklady pro monitorovací dotazník, stanoveny témata dalších jednání a účastníci si vyměnili mnoho zkušeností z přímé péče o klienty, inspekcí i SQSS.

Cílem sekce je:

Cílem je monitorovat specifické problémy poskytovatelů ambulantních služeb. Připravovat a uskutečňovat aktivity vedoucí k zpřístupnění maxima informací ze všech oblastí, které se týkají poskytování ambulantních služeb sociální péče.

  • připravovat připomínky k legislativě
  • přinášet prostor pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe
  • organizovat odborné semináře zaměřené na ambulantní služby
  • pořádat odborné konference ambulantní sekce
  • směřovat prostřednictvím akcí ke zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb
  • přizpůsobovat počítačové programy pro ambulantní služby
  • spolupracovat s ostatními sekcemi
  • připravovat specifické vzdělávací akce
  • srovnávat poskytování sociálních služeb u nás a v okolních státechČlenem ambulantní sekce se člen APSS ČR nestává automaticky, ale na základě vyplněného a odevzdaného dotazníku a přihlášení se na e-mail víceprezidentky.

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.