Sekce nízkoprahových zařízení

Republiková sekce nízkoprahových zařízení se zabývá specifickými potřebami členů APSS ČR, zejména poskytovatelů sociální služby Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Sekce je zaměřena na vytváření prostoru pro diskuze a výměnu zkušeností poskytovatelů a odborníků v oblasti nízkoprahových služeb a služeb sociální prevence. Sekce je orientována zejména na pracovníky managementu a vedoucí sociálních služeb.

Hlavní cíle sekce nízkoprahových zařízení:

 • vytvořit prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností a to v oblastech,
 • postavení NZDM v systému sociálních služeb v ČR (a definice jednotlivých činností NZDM),
 •  zavádění a využívání manažerských technik,
 • informovat své členy o změnách v legislativě a jiných důležitých skutečnostech týkajících poskytování dané služby,
 • pořádat odborné semináře, konference a setkání sekce,
 • podílet se na vzdělávací a publikační činnosti APSS ČR.

Některé oblasti, kterými se sekce zabývá:

 • postavení Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v systému sociálních služeb a v systému práce s ohroženou mládeží ČR,
 • management služeb,
 • Standardy kvality sociálních služeb, aktualizace a kontrola jejich naplňování v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež,
 • základní činnosti v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a jejich vykazování,
 • vzdělávání,
 • využívání volnočasových aktivit v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež,
 • PR v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež.

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.